Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι ήταν μακροχρόνια άνεργοι για το διάστημα 01/04/2019 έως 16/04/2020 και οι οποίοι ανέρχονται σε 168.000

Σάντρα Γεράγγελου – Φοροτεχνικός

Η αίτηση θα γίνει στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr – Εργασία και ασφάλιση – Ανεργία – Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε μακροχρόνια ανέργους Η εισαγωγή στην πλατφόρμα θα γίνει με κωδικούς taxisnet ή με κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ..

ΠΡΟΣΟΧΗ – Όσοι άνεργοι έχουν καταχωρημένα στοιχεία ΙΒΑΝ από προηγούμενες συναλλαγές του ΟΑΕΔ δεν θα πρέπει να προβούν σε καμία ενέργεια – Όσοι άνεργοι έχουν καταχωρημένα τα στοιχεία ΙΒΑΝ και θέλουν να επικαιροποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία ή ΔΕΝ έχουν καταχωρημένα στοιχεία ΙΒΑΝ, θα το κάνουν σε ειδική πλατφόρμα που θα ανοίξει το αμέσως επόμενο διάστημα

Οι πληρωμές των 400€ θα γίνονται εντός 2-4 εργάσιμων ημερών μετά από την επιβεβαίωση ή καταχώρηση του ΙΒΑΝ.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων θα είναι από 23/04/2020 έως 03/05/2020 ΟΙ ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καλούν για διευκρινίσεις στον πενταψήφιο αριθμό 11320

Share This