Σημειώνεται ότι θα υπάρξει μία καθυστέρηση 1,5 – 2 μηνών, καθώς υπάρχουν εταιρείες που εδράζουν σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, που πλήττονται βάναυσα από την «επέλαση» του κορονοϊού. Συνεπώς τους δίνεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετέχουν χωρίς προβλήματα. Αυτό σημαίνει ότι με βάση τις τρέχουσες συνθήκες, η επιλογή του επενδυτή αναμένεται εντός του καλοκαιριού.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον τα εξής επενδυτικά σχήματα:

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ROVER MARITIME S.L. – ΧΔΚ Α.Ε.»
EIFAGGE TERNA
ARCHIRODON
ΕΝΩΣΗ INTRAKAT – VITTADELLO – SALES
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΑΒΑΞ Α.Ε. – ETERMAR S.A. – NV BESIX SA»
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΤΕΚΑΛ Α.Ε.
ACCIONA CONSTRUCCION

H συγκεκριμένη επένδυση εκτιμάται στα 130 εκατ. ευρώ και εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΟΛΘ, το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις που ανέρχονται στο ποσό των 300 εκατ. ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως σε τελικό στάδιο η επένδυση θα ξεπεράσει τα 160 εκατ. ευρώ.

Οι εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου είναι πρώτον η κατασκευή ενός νέου επιπρόσθετου κρηπιδότοιχου, ως ευθείας προέκτασης του ήδη υφιστάμενου (κρηπιδότοιχου 26), με ελάχιστο συνεχές μήκος 440 μέτρων, εκ των οποίων τα 400 μέτρα τουλάχιστον θα παρέχουν ελάχιστο βάθος -17.60 μέτρων από τη Μέση Στάθμη της Θάλασσας (ΜΣΘ). Δεύτερον η κατασκευή επιπρόσθετου χερσαίου χώρου, πλάτους τουλάχιστον 300 μέτρων, παράλληλα με τον πιο πάνω νέο κρηπιδότοιχο και τρίτον η εκτέλεση όλων των συμπληρωματικών έργων υποδομής, που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του νέου κρηπιδότοιχου και του αντίστοιχου χερσαίου χώρου.

Share This