Ξεκίνησε χθες ο τρίτος γύρος υποβολής αιτήσεων από τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή, προκειμένου να λάβουν την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ. Παράλληλα, ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως αύριο και η τριήμερη προθεσμία υποβολής διορθώσεων, στις αιτήσεις του δεύτερου γύρου, που ολοκληρώθηκε την περασμένη Δευτέρα.

Στην πρώτη πληρωμή που ολοκληρώθηκε την Μ. Πέμπτη πληρώθηκαν τα 800 ευρώ σε 686.010 δικαιούχους. Στην «Εργάνη» έχουν δηλωθεί σε αναστολή πάνω από 866.000 εργαζόμενοι, ενώ 781.000 έχουν υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται με βάση τον τελευταίο νούμερο του ΑΦΜ των δικαιούχων. Έτσι, η τρίτη φάση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, θα κινηθεί ως εξής:

Σήμερα, 22/4/2020 υποβολή αιτήσεων από εργαζόμενους που το ΑΦΜ τους λήγει σε 2

Την 23/4/2020 υποβολή αιτήσεων από εργαζόμενους που το ΑΦΜ τους λήγει σε 3

Την 24/4/2020 υποβολή αιτήσεων από εργαζόμενους που το ΑΦΜ τους λήγει σε 4

Την 25/4/2020 υποβολή αιτήσεων από εργαζόμενους που το ΑΦΜ τους λήγει σε 5

Την 26/4/2020 υποβολή αιτήσεων από εργαζόμενους που το ΑΦΜ τους λήγει σε 6

Την 27/4/2020 υποβολή αιτήσεων από εργαζόμενους που το ΑΦΜ τους λήγει σε 7

Την 28/4/2020 υποβολή αιτήσεων από εργαζόμενους που το ΑΦΜ τους λήγει σε 8

Την 29/4/2020 υποβολή αιτήσεων από εργαζόμενους που το ΑΦΜ τους λήγει σε 9

Την 30/4/2020 υποβολή αιτήσεων από εργαζόμενους που το ΑΦΜ τους λήγει σε 0.

Παράλληλα, έως και αύριο 23 Απριλίου μπορούν να γίνονται διορθώσεις για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν (και δεν έχουν πληρωθεί). Οι αιτήσεις για τον τρίτο γύρο αιτήσεων θα μπορούν να διορθωθούν μεταξύ 1η και 3η Μαΐου.

Προσοχή. Βάσει του σχεδιασμού, οι πληρωμές όσων υπέβαλλαν αιτήσεις έως 20 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 27 – 30 Απριλίου ενώ για τις υπόλοιπες μεταξύ 5 και 10 Μαΐου.

Νέες ειδικότητες
Υπεύθυνη δήλωση στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη προκειμένου να λάβουν τα 800 ευρώ της ειδικής αποζημίωσης, θα μπορούν να υποβάλλουν επιπλέον 160.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ των οποίων και εργαζόμενοι με παράλληλη απασχόληση, που δεν έχουν τεθεί σε αναστολή από όλους τους εργοδότες τους. Η νέα ΚΥΑ του υπουργείου Εργασίας δίνει τη δυνατότητα σε νέες ειδικότητες που μέχρι πρότινος είχαν μείνει εκτός, να λάβουν την ειδική αποζημίωση. Αναλυτικά, οι νέοι δικαιούχοι είναι:

-οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη και κάποιος/οι εξ αυτών δεν έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους. Βασική προϋπόθεση οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους να μην ξεπέρασαν το 30% των συνολικών ωρών εργασίας τους με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, από 15/3/2020 έως και 20/4/2020″. Στην πράξη, την επιδότηση θα λάβουν κατά κύριο λόγο μισθωτοί με παράλληλη απασχόληση, που κατά κύριο λόγο συνέχισαν να εργάζονται με μερική απασχόληση κατά την διάρκεια που οι υπόλοιποι εργοδότες τους έθεσαν τις συμβάσεις τους σε αναστολή.

-Οι μισθωτοί του τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου, των οποίων η τακτική επιδότηση ανεργίας έληξε τον Δεκέμβριο του έτους 2019.

-Οι οικοδόμοι, δικαιούχοι του δωροσήμου Πάσχα 2020, με εξαίρεση όσους εξ αυτών είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.

-Οι φορτοεκφορτωτές, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β΄ Φορτοεκφορτωτών, Λιμένα και Ξηράς του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ), καθώς και οι φορτοεκφορτωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α΄ (ΕΜΦ), εφόσον προσκομίσουν Λογαριασμό Ασφαλισμένου ή Βεβαίωση Ασφαλισμένου από τον e-ΕΦΚΑ, με την οποία βεβαιώνεται η ασφάλισή τους στον αντίστοιχο κωδικό ειδικότητας του εκφορτωτή λιμένα ή ξηράς, για το προγενέστερο χρονικό διάστημα από την έκδοση της παρούσας.

-Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον e – ΕΦΚΑ Πλ. Συντάγματος.

-Οι τουριστικοί συνοδοί, που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, καταχωρημένοι στο μητρώο μελών του πανελλήνιου σωματείου τουριστικών συνοδών, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του μητρώου μελών του οικείου σωματείου περί της εγγραφής τους ως μέλος μέχρι το έτος 2019.

-Οι αποκλειστικές/οί νοσοκόμοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων, που τηρείται στις Διοικήσεις των 7 Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) του Υπουργείου Υγείας. και δεν είναι υπόχρεοι υποβολής ΑΠΔ στον e- ΕΦΚΑ.

-Οι εργαζόμενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους για λογαριασμό της Ιερής Κοινότητας, Ιερών Μονών και των εξαρτημάτων τους και είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών στον e – ΕΦΚΑ Ουρανούπολης και Πολυγύρου.

-Οι εργαζόμενοι στην ΔΕΘ – HELEXPOΑΕ, εφόσον δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν ή δεν θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020

Επίσης νέοι δικαιούχοι είναι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι παρέχουν εργασία στην Ελλάδα, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του e- ΕΦΚΑ, έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2019 – Νοεμβρίου 2019 και ασκούν τις εξής ειδικότητες: Λατόμοι, ασβεστοποιοί, Σμυριδορύκτες, Δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες, Καπνεργάτες, Αγγειοπλάστες – κεραμοποιοί – πλινθοποιοί, Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, Μουσικοί-τραγουδιστές μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου, Ηθοποιοί, Υποδηματεργάτες, Χειριστές-βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, Ελεγκτές κινηματογράφου –θεάτρου, Ταμίες κινηματογράφου –θεάτρου, Τεχνικοί- κινηματογράφου & τηλεόρασης, Ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου, Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων, Μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου, Χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων καθώς και Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Προσοχή. Βασική προϋπόθεση για όλες τις νέες κατηγορίες δικαιούχων, είναι να μην έχουν λάβει επίδομα ανεργίας εντός του πρώτου 4μήνου του 2020, δηλαδή από την 1.1.2020 έως 30.4.2020.

Share This