Στο Ε2 οι φορολογούμενοι πρέπει να δηλώσουν, ξεχωριστά για κάθε ακίνητό τους, τα ενοίκια που εισέπραξαν σε περίπτωση εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης καθώς και τα τεκμαρτά μισθώματα που προκύπτουν από την ιδιόχρηση ή τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων τους σε τρίτους.

Το Ε2 το υποβάλλουν υποχρεωτικά όσοι φορολογούμενοι εισέπραξαν εντός του 2019 ενοίκια από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση κατοικιών ή και λοιπών κτισμάτων, καθώς και από βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το Ε2, όσοι φορολογούμενοι παραχώρησαν δωρεάν κάποια ιδιόκτητη κατοικία τους στα παιδιά τους, στους γονείς τους ή σε τρίτους, καθώς και όσοι χρησιμοποίησαν ένα ή περισσότερα δικά τους κτίσματα ως επαγγελματική στέγη (όσοι δηλαδή έκαναν ιδιόχρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης).

Στην περίπτωση εγγάμων φορολογουμένων, εάν και οι δύο σύζυγοι είχαν εισοδήματα από ακίνητα, τότε πρέπει να το υποβάλλουν και οι δύο, ξεχωριστά το έντυπο Ε2. Εφόσον μόνο η σύζυγος είχε το 2019 εισοδήματα από ακίνητα, τα οποία ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους δικούς της προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISNET είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του συζύγου της.

Στην δεύτερη αυτή περίπτωση θα πρέπει να επιλέξει «Ε2 της συζύγου». Επίσης, πρέπει να δηλωθούν στο Ε2 και οι κατοικίες ή τα επαγγελματικά ακίνητα, τα οποία παρέμειναν «κενά» για τουλάχιστο 6 μήνες μέσα στο 2019. Στην περίπτωση αυτή, ο φορολογούμενος οφείλει να διατηρεί αντίγραφα των λογαριασμών ρεύματος ή κοινοχρήστων ή άλλων λογαριασμών (τηλεφώνου, νερού κλπ), από τους οποίους προκύπτει ότι πράγματι τα ακίνητα ήταν «κενά».

Share This