Η «επιστρεπτέα προκαταβολή» που θα λάβουν οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα επιστραφεί είτε στο σύνολο είτε μέρος αυτής. Η επιστροφή του ποσού θα γίνει σε διάστημα 5 ετών με περίοδο χάριτος το πρώτο έτος.

H ΑΑΔΕ εξηγεί τα κριτήρια με βάση τα οποία θα πραγματοποιηθεί η επιλογή μεταξύ των 139.000 επιχειρήσεων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.Τα βασικά κριτήρια αφορούν:α.Το βαθμό στον οποίο η επιχείρηση έχει κάνει χρήση των μέτρων στήριξης β.Τη μείωση του τζίρου αλλά και των κερδών που έχει καταγραφεί σε σχέση με την περσινή περίοδο και γ.τις αγορές στις οποίες η επιχείρηση έχει προβεί.

Το ποσό που θα λάβει κάθε επιχείρηση, δεν μπορεί να είναι υψηλότερο από 500.000 ανά επιχείρηση.

 

Share This