Την άδεια ειδικού σκοπού -που παρατείνεται έως 10 Μαΐου- δικαιούνται εργαζόμενοι γονείς παιδιών:

Α.που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Β.που φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Γ.που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,

Δ. οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία, ωφελούμενων σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας Προϋπόθεση να εργάζονται και οι δύο γονείς ο γονέας που δεν εργάζεται Α. νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή Β.νοσεί από τον κορωνοϊό COVID-19 ή Γ.είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ή σύνταξη αναπηρίας. Σε περίπτωση διάστασης , διαζυγίου ή μονογονεικής οικογένειας την άδεια δικαιούται ο γονέας που έχει την επιμέλεια

*Κώστας Τσουκαλάς -Δικηγόρος

 

Share This