Χριστίνα Ψυχογυιού Φοροτεχνικός-Εργασιακός Σύμβουλος 


ΕΡΩΤΗΣΗ 1.

Επιχείρηση που έχει κλείσει από το κράτος και θέλει να λειτουργεί με delivery, αποφασίζει να βάλει σε αναστολή σύμβασης 5 εργαζόμενους από τους 10 που έχει συνολικά, στις 01/04/2020. Μέχρι τις 31/03/2020 θα υπολογιστεί η μισθοδοσία για όλους τους υπαλλήλους; Για τους υπάλληλους που μπήκαν σε αναστολή από 01/04/2020; Η αναστολή τους θα διαρκέσει  45 ημέρες δηλαδή μέχρι τις 15/05/2020;   Γιατί αναφέρεται σε εργαζομένων σε κλειστά  μαγαζιά είναι από 15/03 έως 30/04;  Σημείωση , ότι η αίτηση έγινε ως κλειστό μαγαζί από Δημόσια αρχή αφού το Σύστημα του Εργάνη δεν άφηνε άλλη επιλογή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής, η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα από15/3/2020 μέχρι 30/4/2020.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2.

Ημερομηνία δήλωσης  31/3/2020, στην δήλωση αναστολής εργασίας της εταιρίας  μας είναι μια μέρα πριν από την αναστολή εργασίας των εργαζομένων 1/4. Στην τροποποιητική δεν υπάρχει δυνατότητα να αλλαχθεί.  Θα γίνει αυτό τις ακόλουθες ημέρες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι αναστολές συμβάσεων εργασίας αυτής της κατηγορίας έχουν χρόνο έναρξης την ημέρα υποβολής της δήλωσης από τον εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και διαρκούν για 45 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3.

Η εταιρία μας ανήκει στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Στην υποσημείωση αναφέρεται πως η Μίσθωση Ακινήτου αφορά μόνο από Δημόσια Αρχή εταιρίες που ανέστειλαν την λειτουργία τους. Θα τροποποιηθεί αυτό ώστε να προστεθούν και οι πληττόμενες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με την δυνατότητα της ορθής επανάληψης  μιας αρχικής ή  συμπληρωματικής δήλωσης, μπορεί μία επιχείρηση, να πραγματοποιήσει: προσθήκη ή/και διόρθωση στοιχείων που αφορούν την επαγγελματική μίσθωση ακινήτου. Να τονίσουμε ότι στις πληττόμενες επιχειρήσεις η μείωση του μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων για τους εργοδότες, όπως και μισθώσεων κύριας κατοικίας  για τους εργαζομένους σε αυτές, έκπτωσης 40% αφορά για τον μήνα Απρίλιο, ώστε να καλυφθούν και οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία, αλλά και οι εργαζόμενοι σε αυτές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4.

Πληττόμενη, βάσει ΚΑΔ, επιχείρηση έχει θέσει σε αναστολή το προσωπικό της από 1/4/2020.  Αυτή τη στιγμή επιθυμεί να επαναφέρει για εργασία κάποιους από τους εργαζομένους της,  για χρονικό διάστημα  10  ημερολογιακών ημερών.  Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο οικ.14676/253/20 του Υπ.Εργασίας, κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Μπορείτε να μας ενημερώσετε από ποια εφαρμογή θα γίνει αυτή η ανάκληση,  γιατί  μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει κάποιο σχετικό έντυπο στο Εργάνη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν θα αναρτηθεί το σχετικό έντυπο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5.

Εργαζόμενος που τέθηκε σε αναστολή στις  30/3  και τώρα η επιχείρηση θέλει να τον επαναφέρει στην δουλειά, θα κάνουμε χρήση της ανάκλησης αναστολής μέσω της ορθής επανάληψης; Αν κάνουμε χρήση της ανάκλησης αναστολής  με την ορθή επανάληψη σημαίνει ότι τον επαναφέρουμε από τις  30/3 ή από την ημερομηνία υποβολής της ανάκλησης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από τις 30/3.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6.

Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, ατομική επιχείρηση (Φυσικοθεραπευτής) που ανήκω στις πληττόμενες επιχειρήσεις, με 3 εργαζομένους τους οποίους έχω θέσει σε αναστολή. Έχω το δικαίωμα εγώ ο ίδιος να εργαστώ και να συνεχίσω την δραστηριότητά μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ναι

ΕΡΩΤΗΣΗ 7.

Έχω κάνει την υπεύθυνη δήλωση εργοδότη-αίτηση στο Εργάνη για την αναστολή των εργαζομένων στις 31/03/2020. Η αναστολή των 45 ημερών μετράει από 31/03/2020 ή από την επόμενη 01/04/2020;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι αναστολές συμβάσεων εργασίας σ πληττόμενες επιχειρήσεις έχουν χρόνο έναρξης την ημέρα υποβολής δήλωσης από τον εργοδότη και αυθημερόν γνωστοποίησης στον εργαζόμενο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8.

Ατομική επιχείρηση  εντάχθηκε στο πλαίσιο Απριλίου δηλαδή την 01/04/2020 σαν πληττόμενη. Όμως είχε απολύσει έναν εργαζόμενο στις 17/03/2020, πριν ενταχθεί όμως στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Κατά την αποστολή της αίτησης στο Εργάνη για την ένταξη της επιχείρησης στην μείωση ενοικίου, εμφανίζει τον εργαζόμενο του οποίου είχε καταγγελθεί η σύμβαση στις 17/03/2020. Η καταγγελία θεωρείται άκυρη και πρέπει να τον βάλει αναγκαστικά σε αναστολή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η καταγγελία δεν είναι άκυρη, ωστόσο στην αίτηση θα πρέπει να περιληφθούν και οι συμβάσεις των εργαζομένων που λύθηκαν είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση στο διάστημα από1/3/2020 έως και 20/3/2020, καθώς είναι και αυτοί δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ.

 

Share This