Μετά από παρεμβάσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών το οποίο είχε επισημάνει προς κυβέρνηση και επιμελητήρια την ανάγκη αυτή, επιτεύχθηκε τελικά η χρονική παράταση μέχρι τις 30/6/2020 η οποία αποτελεί ουσιαστική στήριξη των επαγγελματιών.

Έτσι πλέον και τυπικά οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές σε όλη την Ελλάδα έχουν χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος Ιουνίου για την ανανέωση της αδείας τους.

Share This