Σε χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη ή ακόμη και σε ύφεση οδηγούνται οι οικονομίες των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι οποίες πλήττονται από την πανδημία της Covid-19, επισημαίνεται σε πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), που εξετάζει τις επιπτώσεις της πανδημίας στην περιοχή.

Όπως υπογραμμίζεται, τα μέτρα περιορισμού θα επηρεάσουν ξεκάθαρα την εγχώρια ζήτηση και προσφορά, μειώνοντας σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα. Οι υποστηρικτικές μακροοικονομικές πολιτικές μπορούν -εν μέρει- να βοηθήσουν στην ανάκαμψη της ζήτησης, αλλά δεν μπορούν να αντισταθμίσουν πλήρως τις οικονομικές συνέπειες των αυστηρών περιοριστικών μέτρων.

Η κρίση του κορονοϊού έχει ήδη μειώσει την τουριστική κίνηση στην περιοχή. Η Αλβανία και το Μαυροβούνιο αναμένεται ότι θα πληγούν περισσότερο, καθώς τα τουριστικά έσοδα υπερβαίνουν το 20% του ΑΕΠ και στις δύο οικονομίες.

Οι εξαγωγές στην περιοχή θα μειωθούν. Η Ρουμανία και η Σερβία πιθανότατα θα φέρουν το μεγαλύτερο κόστος, καθώς οι τομείς παραγωγής τους είναι περισσότερο ενταγμένοι σε παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Εξάλλου, αναμένεται επιβράδυνση τόσο των δημόσιων, όσο και των ιδιωτικών επενδύσεων. Η συμβολή των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στις οικονομίες των Δυτικών Βαλκανίων ήταν σχετικά σημαντική τα τελευταία χρόνια.

Τα Δυτικά Βαλκάνια βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη σταθερή εισροή εμβασμάτων, τα οποία χρηματοδοτούν την εγχώρια ζήτηση και τις επενδύσεις. Για παράδειγμα, στο Κόσοβο, τα εμβάσματα αντιπροσωπεύουν το 15% του συνολικού ΑΕΠ. Εκτός από τον υψηλό όγκο, τα εμβάσματα είναι συγκεντρωμένα όσον αφορά τις χώρες προέλευσης -Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία- επιδεινώνοντας περαιτέρω την ευπάθεια των οικονομιών των Δυτικών Βαλκανίων στον αντίκτυπο της κρίσης σε αυτές τις οικονομίες.

 

 

Share This