Μέχρι τις 15 Μαϊου θα μπορούν να υποβάλουν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση μισθολογικής περιόδου απασχόλησης Μαρτίου 2020 οι εταιρείες που επλήγησαν από την Covid-19. Το υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων αποφάσισε να παρατείνει έως τις 15 Μαϊου την προθεσμία υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης μισθολογικής περιόδου απασχόλησης Μαρτίου 2020. Όπως έγινε γνωστό από το υπ. Εργασίας, η παράταση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων είτε είχε ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας όπως ορίζονται από τον υπουργείο Οικονομικών.

Στον αντίποδα, δεν αλλάζει κάτι για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν κανονικά εκτός ΚΑΔ, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν την ΑΠΔ Μαρτίου έως την ερχόμενη Πέμπτη, όπως όριζε και η αρχική προθεσμία. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ, οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή αλλά και όσες υπολειτουργούν και πλήττονται βάσει ΚΑΔ υποχρεούνται να υποβάλλουν τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή. Την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων σε αναστολή αναλαμβάνει το κράτος και οι εισφορές τους θα υπολογιστούν επί των ονομαστικών μισθών τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών.

 

Share This