Φορολογικά κίνητρα σχεδιάζει να δώσει η κυβέρνηση στις επιχειρήσεις που επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη, σύμφωνα με τον υφυπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρ. Δήμα. To σχέδιο της κυβέρνησης, προκειμένου το επόμενο διάστημα να ψηφιστούν από την Βουλή ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα, για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και να αντιστραφεί το «brain-drain». αποκάλυψε ο Χρ. Δήμας.

Η υλοποίηση της δράσης, εποπτεύεται από τη γενική γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ύψος χρηματοδότησης 2,475 εκ ευρώ, ενώ για την υλοποίηση της δράσης, συμμετέχουν τέσσερα ΑΕΙ και έξι Ερευνητικά Κέντρα.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης, σύμφωνα με τον κ. Δήμα, θα έχει τα εξής ευεργετικά αποτελέσματα:

  • Προαγωγή της έρευνας με αντικείμενο την κατανόηση της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2.
  • Ανάπτυξη προβλεπτικών μοντέλων και ανάδειξη θεραπευτικών στόχων για ανάπτυξη αποτελεσματικών αντι-ικών θεραπειών σε συνεργασία ερευνητικής/ακαδημαϊκής κοινότητας και φαρμακοβιομηχανίας.
  •  Συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικών δημόσιας υγείας.
  • Συμμετοχή της Ελλάδας σε εμβληματικές διεθνείς πρωτοβουλίες με αντικείμενο τη γονιδιωματική.
  • Προαγωγή της επιστήμης υπολογιστών και της βιοπληροφορικής.
  • Πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων της μελέτης στο χώρο της ιατρικής βιοτεχνολογίας, της βιομοριακής διαγνωστικής και των επιστημών πληροφορικής και τεχνητής νοημοσύνης.
  • Διεθνή προβολή της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας.
  • Ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας στους τομείς των βιοεπιστημών και της επιστήμης των υπολογιστών.

 

 

 

 

 

Share This