Σε διάψευση δημοσιεύματος ιστοσελίδας, σύμφωνα με το οποίο η Creta Farms έχει παραλάβει “πόρισμα forensic της Deloitte” το οποίο προς το παρόν “έχει εξαφανιστεί” προχώρησε η εταιρεία, με ανακοίνωσή της.

Σημειώνει μάλιστα ότι, μόλις το πόρισμα παραδοθεί, θα αξιολογήσει και θα γνωστοποιήσει τα αποτελέσματά του.

Συγκεκριμένα, η Creta Farms αναφέρει:

“Η εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ διαψεύδει πλήρως το περιεχόμενο του δημοσιεύματος στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.bankingnews.gr με τον τίτλο “Αποκάλυψη: Το πόρισμα forensic της Deloitte για την Creta Farms που παραδόθηκε αλλά … προς τον παρόν εξαφανίστηκε” με ημερομηνία 26.04.2020, καθόσον το αναφερόμενο σε αυτό πόρισμα της Deloitte δεν έχει μέχρι και σήμερα παραδοθεί στην Εταιρεία μας.

Η Εταιρεία διαβεβαιώνει το επενδυτικό κοινό ότι μόλις λάβει τα αποτελέσματα της έρευνας της ελεγκτικής εταιρείας και σε πλήρη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στην από 22.07.2019 συμφωνία Standstill MoU, θα προβεί πάραυτα στην αξιολόγηση και γνωστοποίησή τους”.

 

 

 

 

 

 

Share This