Τους κανόνες με τους οποίους θα επιτρέπεται η είσοδος στα εμπορικά καταστήματα που θα ανοίγουν παρουσίασε η κυβέρνηση. Όπως δημοσιοποιήθηκε:

* Κατάστημα έως 20 τμ: 4 άτομα

* Κατάστημα 20 – 100 τμ.: 4 άτομα + 1 άτομο ανά 10 τμ

* Κατάστημα άνω των 100 τμ.: 12 άτομα + 1 άτομο ανά 15

Δηλαδή σε κατάστημα 130 τμ επιτρέπονται 12 άτομα συν 2 άτομα (πελάτες και υπάλληλοι).

Share This