Έναν οδηγό για τον τρόπο που θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι τους φόρους με έκπτωση 25% εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού παρουσιάζει η εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”. Αναλυτικά, οι φορολογούμενοι που πλήττονται από την κρίση, εφόσον επιλέξουν να πληρώσουν μέχρι και την Πέμπτη 30 Απριλίου φόρους και δόσεις ρυθμίσεων θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Έκπτωση 25% αφορά σε βεβαιωμένες (μη ληξιπρόθεσμες) οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων των οποίων έχει παραταθεί η προθεσμία καταβολής τους έως τις 31 Αυγούστου 2020 και πληγούν στις 30 Απριλίου, εφόσον καταβάλλονται εμπρόθεσμα.

2. Δεν εμπίπτουν στην έκπτωση 25% :

– Φορολογικές υποχρεώσεις από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

– Οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων

– Οφειλές υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου είτε είναι ρυθμισμένες είτε όχι.

3. Την έκπτωση 25% για τις οφειλές και τις δόσεις ρυθμίσεων μπορούν να έχουν οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής αναστολής εργασίας, ιδιοκτήτες ακινήτων που θα εισπράξουν μειωμένο κατά 40% ενοίκιο, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους πληττόμενους ΚΑΔ.

4. Οι δικαιούχοι της έκπτωσης πρέπει να καταβάλουν εμπρόθεσμα το 75% της οφειλής /δόσης του Απριλίου. Για υπολογισμό του 75%, ο δικαιούχος πληροφορείται το ύψος της οφειλής/δόσης από την “Προσωποποιημένη Πληροφόρηση“ του Taxisnet. Η καταβολή πραγματοποιείται με τη σχετική Ταυτότητα Οφειλής για κάθε οφειλή χωριστά. Για κάθε ταυτότητα βεβαιωμένης (ΤΟ) ή ρυθμισμένης οφειλής (TPO) καταβάλλεται το 75% της εμφανιζόμενης οφειλής στην εικόνα του Taxisnet και μέχρι 2 δεκαδικά ψηφία.

Share This