Το Δημόσιο άντλησε με τη νέα έκδοση 6μηνων εντόκων το ποσό των 1,66 δισ. ευρώ και το επιτόκιο αυξήθηκε από το μηδενικό της προηγούμενης δημοπρασίας στο 0,36%, ενώ η υπερκάλυψη της έκδοσης αυξήθηκε σε 1,67 φορές. Πέρασε και στο κόστος δανεισμού σε βραχυχρόνια βάση η σημαντική αύξηση των αποδόσεων στα ομόλογα του Δημοσίου καθώς στη σημερινή έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων του ΟΔΔΗΧ το επιτόκιο δανεισμού αυξήθηκε στο 0,36% ενώ στην αμέσως προηγούμενη ήταν μηδενικό

Αξιοσημείωτο είναι πως ο ΟΔΔΗΧ άντλησε μεγάλο ποσό (1,3 δισ. ευρώ) καθώς το υπουργείο Οικονομικών καταβάλλει προσπάθεια για να αυξήσει την διαθέσιμη ρευστότητα εν’ όψει της οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) το ύψος των προσφορών ανήλθε στα 1,666 δισ. ευρώ και υπερκάλυψε κατά 1,67 φορές το δημοπρατούμενο ποσό του 1 δισ. ευρώ. Στην προηγούμενη δημοπρασία εντόκων έξι μηνών,το επιτόκιο κινήθηκε σε νέο ιστορικό χαμηλό καθώς είχε πέσει στο μηδέν ενώ ήταν ήδη αρνητικό για τους τίτλους τρίμηνης διάρκειας.

 

 

Share This