Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο την Τετάρτη η αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων για την απαραίτητη ολοκλήρωση τεσσάρων έργων διαχείρισης αποβλήτων, μετά από σχετική εισήγηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη. Ειδικότερα, πρόκειται για μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων που πρέπει να δημιουργηθούν στον Ανατολικό Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στα νησιά Λέρο, Τήνο και Ύδρα.

Τα έργα για τα οποία αποφασίστηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση είναι:

1. Η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων του Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Ο χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων και η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων της Λέρου.

3. Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού Ύδρας και η ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων της Ύδρας.

4. Ο χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων και η μονάδα κομποστοποίησης Τήνου.

Ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε στο υπουργικό συμβούλιο την αναγκαιότητα του χαρακτήρα της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, λόγω του κινδύνου απώλειας κοινοτικών κονδυλίων που έχουν δεσμευτεί γι’ αυτόν τον σκοπό, λόγω της επιβολής προστίμων από την ΕΕ, αλλά και λόγω της απειλής της δημόσιας υγείας.

Όπως εξήγησε, εάν ακολουθείτο η συνήθης διαδικασία, τα έργα δεν θα είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν εγκαίρως, με αποτέλεσμα είτε να μην ενταχθούν και να λάβουν κοινοτικούς πόρους, είτε οι πόροι αυτοί που τυχόν έχουν καταβληθεί να πρέπει να επιστραφούν, με προφανή ζημία της εθνικής οικονομίας. Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε τι εάν τα έργα δεν ολοκληρωθούν μέχρι το πέρας της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, δηλαδή μέχρι το 2023, είναι πολύ πιθανόν να μην υλοποιηθούν αργότερα, με δεδομένο ότι τέτοια έργα δεν θα χρηματοδοτούνται στην επόμενη προγραμματική περίοδο από κοινοτικούς πόρους.

Σχετικά με την επιβολή προστίμων από την ΕΕ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε υπόψιν του υπουργικού συμβουλίου ότι η ταχεία ολοκλήρωση των έργων  διαχείρισης των απορριμμάτων στη Λέρο, την Ύδρα και την Τήνο θα απαλλάξει τη χώρα από το ετήσιο «και προσβλητικό» πρόστιμο ύψους 400.000 ευρώ, καθώς σε αυτά τα νησιά λειτουργούν έως και σήμερα Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Αυτό, όπως είπε, αποτελεί και απειλή για τη δημόσια υγεία.

Για όλους αυτούς τους λόγους ο κ. Χατζηδάκης επικαλέστηκε τη δυνατότητα που παρέχει το Σύνταγμα, σε έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας, να αποφασισθεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση των απαιτούμενων εκτάσεων και εν γένει ακινήτων. Με αυτήν την πράξη υπουργικού συμβουλίου ανοίγει ο δρόμος για τη δημοπράτηση κατασκευής των έργων αυτών, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της αρμόδιας γενικής γραμματείας Διαχείρισης Αποβλήτων.

 

 

 

 

 

Share This