Βελτιώθηκε η ρευστότητα της Attica Bank το 2019, καθώς αυξήθηκαν τα υπόλοιπα των καταθέσεων σε σχέση με το 2018 κατά 14,3%. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που εξέδωσε η τράπεζα, όσον αφορά στις νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις, το 2019 εκταμιεύθηκαν περίπου €158 εκατ. και η Attica Bank συνεχίζει την προσπάθειά της να διευρύνει τη θέση της στην αγορά. Η μείωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις από 80,9% σε 70,1% επιτρέπει την συνέχιση της στρατηγικής πιστωτικής επέκτασης.
Share This