Λίγα 24 άωρα πριν την άρση των μετακινήσεων, γίνεται λόγος για το αν η τηλεργασία θα υιοθετηθεί γενικά από εδώ και έπειτα από τους εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα.

Δάφνη Γρηγοριάδη-Οικονομολόγος

Μέχρι τώρα η εφαρμογή της εργασίας από το σπίτι έφερε ικανοποιητικά αποτελέσματα, καθώς το ανθρώπινο δυναμικό είναι περισσότερο ξεκούραστο, νιώθει ασφάλεια καθώς ελαχιστοποιεί την έκθεση του στον κίνδυνο του κορωνοϊού και αποφεύγει την χρήση μέσων μεταφοράς. Το μοντέλο της τηλεργασίας στη υπόλοιπη Ευρώπη είναι ήδη διαδεδομένο, ιδιαίτερα στις Σκανδιναβικές χώρες. Με αφορμή την έλευση της πανδημίας σιγά σιγά και άλλα κράτη της ΕΕ παρατήρησαν το όφελος της τηλεργασίας και σκέφτονται να το καθιερώσουν. Η Γερμανία για παράδειγμα – μια χώρα με αρκετά συντηρητική οικονομική πολιτική- ήδη σχεδιάζει νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει στους υπαλλήλους να εργάζονται από το σπίτι τους και μετά την οριστική λήξη του κορωνοϊού. Στην Ελλάδα αν καθιερωθεί κάτι τέτοιο πρέπει να δοθεί προσοχή στον σχεδιασμό μιας και θα αφορά τις μικρομεσαίες εταιρείες οι οποίες μπορεί να μην έχουν την τεχνογνωσία και γνώση για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας. Κατευθυντήριες γραμμές δίνουν πολλά διαδικτυακά σεμινάρια εξηγώντας στους επιχειρηματίες τον τρόπου που μπορούν να εφαρμόσουν το παραγωγικό αυτό μοντέλο στην επιχείρηση τους. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο κλάδος καθώς και ο αριθμός των υπαλλήλων για κάθε επιχείρηση. Καθοριστικός παράγοντας για υψηλότερη απόδοση είναι και η εργασιακή ευεξία. Η διανοητική υγεία η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο με αφορμή τον κορωνοϊό, ωφελεί την αποδοτικότητα των εργαζομένων. Η ευημερία των εργαζομένων προβλέπει τις συμπεριφορές και τις επιδόσεις της εταιρείας. Ειδικά όταν αυτή είναι μικρού μεγέθους όπου οι εργαζόμενοι έχουν παραπάνω ρόλους και επηρεάζουν αρκετά την οργάνωση της. Επίσης η ευημερία των υπαλλήλων συνδέεται θετικά με την ικανοποίηση των πελατών. Ό εργαζόμενος και η ευημερία του μπορούν να επηρεάσουν μέχρι και την επιβίωση της εταιρείας. Οί καλύτερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι εκείνες που δε θεωρούν την εργασιακή ευημερία πολυτέλεια και δε την αφήνουν σε δεύτερη μοίρα. Στην εποχή μετά την πανδημία οι εργαζόμενοι θα προσθέσουν αξία με το να είναι καινοτόμοι, αντιληπτικοί, διαισθητικοί και προσαρμόσιμοι. Οι επιχειρήσεις για να επιβιώσουν και να είναι ανταγωνιστικές , πρέπει να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που να είναι ευθυγραμμισμένο με τις νέες αξίες και την φυσική και νοητική υγεία των εργαζομένων.

Share This