Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε γαλλικά μέτρα στήριξης του ομίλου Renault ύψους 5 δισ. ευρώ με τη μορφή εγγυημένων δανείων, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού.

«Αυτά τα 5 δισ. ευρώ γαλλικών εγγυημένων δανείων θα βοηθήσουν τη Renault να αποκτήσει τη ρευστότητα που χρειάζεται επειγόντως. Η Renault είναι σημαντικός ευρωπαϊκός κατασκευαστής αυτοκινήτων που απασχολεί άμεσα 73.000 εργαζόμενους στην Ευρώπη. Κάνει έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων της επόμενης γενιάς που η εξέλιξή τους είναι σημαντική για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ.

Συνεργαστήκαμε στενά με τη Γαλλία για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η στήριξη θα τεθεί σε εφαρμογή όσο το δυνατόν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ», δήλωσε η εκτελεστική αντιπρόεδρος Μαργκρέτε Βεστάγκερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού.

Η Renault υποχρεώθηκε να κλείσει σχεδόν όλες τις γραμμές παραγωγής της και τις δράσεις των πωλήσεών της εξαιτίας των εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Παρά τα σημαντικά μέτρα εξοικονόμησης και παρότι έθεσε το 90% του προσωπικού της σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, η παρούσα κρίση προκαλεί ακόμη σημαντική επιδείνωση του κεφαλαίου κίνησης και της χρηματοροής.

Η Renault ζητάει κρατικές εγγυήσεις για να διασφαλίσει πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας ρευστότητα από τους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς.

 

 

Share This