Νέα δεδομένα στις συναλλαγές ιδιωτών και επιχειρήσεων με το Δημόσιο δημιουργεί το νομοσχέδιο για τον “Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης” .Tο νομοσχέδιο προβλέπει μια σειρά από ρυθμίσεις που ανοίγουν τον δρόμο για την ψηφιακή έκδοση και διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων που θα κάνουν δυνατή την ψηφιακή αλληλεπίδραση όχι μόνο με τους δημόσιους φορείς αλλά και μεταξύ ιδιωτών.Άλλη μια σημαντική τομή του νομοσχεδίου είναι η εξ αποστάσεως ταυτοποίηση, η οποία θα πραγματοποιείται μέσω βιντεοκλήσης με εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές. Πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε η σχετική διαβούλευση από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες της ταυτοποίησης.Ένας ακόμη θεσμός που αναμένεται να κάνει ευκολότερη τη ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων και ο οποίος προβλέπεται στο νομοσχέδιο είναι το “Μητρώο Διαδικασιών του Δημοσίου”.

Στο Μητρώο αυτό καταχωρούνται όλες οι ψηφιακές ή φυσικές διαδικασίες του Δημόσιου τομέα ανεξαρτήτως εάν αφορούν παροχή δημόσιας υπηρεσίας σε πολίτες ή φορείς του ιδιωτικού τομέα ή εσωτερικές διαδικασίες του δημοσίου τομέα.

Share This