Παράταση του προγράμματος αναστολών των συμβάσεων εργασίας και για τον μήνα Μάιο ανακοινώνει σήμερα η κυβέρνηση.Στόχος του οικονομικού επιτελείου και της κυβέρνησης για τους επόμενους μήνες είναι να διαφυλαχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας και να μην υπάρξουν μαζικές απολύσεις εξαιτίας του γεγονότος ότι χιλιάδες εταιρείες -ειδικά στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, της εστίασης και τουρισμού- είναι πολύ πιθανό τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες να υπολειτουργούν.

Το πλάνο αποσκοπεί στη διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων εργασίας, προβλέπει επίσης ότι από τον Ιούνιο  θα δοθεί η δυνατότητα στους εργοδότες να απασχολούν για λιγότερες ώρες τους εργαζόμενους, ενώ το Δημόσιο θα έρχεται να επιδοτεί τον εργαζόμενο προκειμένου αυτός να μην υποστεί σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματός του.

Share This