Εφάπαξ πιο γρήγορα απ’ ό,τι στο παρελθόν θα παίρνουν μαζί με την κύρια σύνταξη οι ασφαλισμένοι από όλα τα Ταμεία, ανεξάρτητα από το αν έχουν έναν ή περισσότερους φορείς (διαδοχική ασφάλιση) και χωρίς να εξετάζεται πλέον αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να πάρουν το βοήθημα, καθώς θα τους καταβάλλεται όποιο ποσό αντιστοιχεί στις εισφορές τους για όσο χρόνο τις πλήρωναν.Η βασική προϋπόθεση για το εφάπαξ είναι η έκδοση κύριας σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας. Η όποια καθυστέρηση θα έχει πλέον να κάνει με το χρόνο αναμονής για την κύρια σύνταξη. Ωστόσο, αν δεν ψηφιζόταν το νέο καθεστώς, οι ασφαλισμένοι θα συνέχιζαν να περιμένουν το εφάπαξ για πολλούς μήνες και μετά την έκδοση της κύριας σύνταξης.

Σε περιπτώσεις θανάτου (ασφαλισμένου χωρίς λήψη σύνταξης ή συνταξιούχου που δεν έχει πάρει εφάπαξ) την παροχή δικαιούνται οι επιζώντες συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού, δηλαδή σύζυγοι, τέκνα, αδέλφια, γονείς, και ελλείψει αυτών καταβάλλεται σε δικαιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής. Σε περίπτωση δικαιούχων αδελφών ή γονέων, δεν θα εξετάζεται αν έχουν ασφαλιστεί για μια 20ετία, όπως ίσχυε με προγενέστερες διατάξεις.

Η νέα ρύθμιση θα εφαρμοστεί για τις νέες αλλά και για τις εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν υποβάλει οι ασφαλισμένοι, επιταχύνοντας τη χορήγηση εφάπαξ από όλα σχεδόν τα (23 στο σύνολο) Ταμεία Πρόνοιας, καθώς καταργείται το στάδιο της εξέτασης των προϋποθέσεων για τη λήψη του βοηθήματος και μένει μόνον ο υπολογισμός του ποσού που δικαιούται ο κάθε ασφαλισμένος.

Share This