Κι ενώ από 4 Μαϊου και μετά προχωράμε σε μια σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας, χθες του Υπουργείο Οικονομικών και Εργασίας ανακοίνωσε την επέκταση των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις και για τον μήνα Μάιο.

Σάντρα Γεράγγελου -Φοροτεχνικός

Έτσι λοιπόν για τις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές με κρατική απόφαση ή πλήττονται βάση ΚΑΔ, προβλέπονται τα κάτωθι:

1)Επέκταση της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού για εργαζομένους , οι συμβάσεις των οποίων θα παραμείνουν σε αναστολή. Το ποσό θα ανέρχεται σε 534€, θα αφορά το διάστημα 01/05 έως 31/05 και για θα είναι αναλογικό για όσους αρθεί η αναστολή σύμβασης νωρίτερα από το τέλος Μαϊου

2)Επέκταση της μείωσης του ενοικίου κατά 40% για την κύρια κατοικία εργαζομένων που βρίσκονται σε αναστολή.

3)Επέκταση της μείωσης του ενοικίου κατά 40% για την επαγγελματική έδρα επιχειρήσεων . Για τις επιχειρήσεις που θα ανοίξουν εντός Μαϊου το μέτρο αυτό δεν θα επαναληφθεί για τους επόμενους μήνες.

4)Θα συνεχίσει η αναστολή πληρωμών για τις βεβαιωμένες οφειλές προς τα την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

5)Για τις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές , θα επεκταθεί το μέτρο αναστολής συμβάσεων των εργαζομένων. Φυσικά παραμένει η ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας.

6)Για τις επιχειρήσεις που πλήττονται , θα μπορούν να αναστείλουν τις συμβάσεις ποσοστού έως 60% του προσωπικού τους

7)Για τους εργαζομένους που θα επιστρέψουν στην εργασία τους , κι ενδεχομένως υπάρξει απώλεια εισοδήματος λόγω μείωσης ωραρίου, θα αναπληρωθούν από το κράτος μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος SURE.

8)Θα υπάρξει δυνατότητα μια «δεύτερης» Επιστρεπτέας Προκαταβολής για όλες τις επιχειρήσεις.

9)Επέκταση του επιδόματος ανεργίας για ακόμα 2 μήνες.

10)έχει ήδη προγραμματιστεί στοχευμένη οικονομική ενίσχυση για τους κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών και του πρωτογενούς τομέα.

11)Επιστρατεύεται κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο όπως εγγυοδοτικοί μηχανισμοί, επιδοτήσεις επιτοκίου , κεφάλαια κίνησης , προκειμένου να τονωθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων.

12)Παρατείνεται η προστασία της πρώτης κατοικίας έως το τέλος Ιουλίου 2020.

Share This