Τα βασικά μέτρα που ανακοινώθηκαν για την εργασία
1. Συνεχίζονται οι αναστολές συμβάσεων στις επιχειρήσεις που υπάγονται στους πληττόμενους ΚΑΔ αλλά μόνο στο 60% των εργαζομένων μια επιχείρησης
2. Οι επιχειρήσεις που είχαν κλείσει και ανοίγουν μπορούν επίσης να διατηρήσουν το 60% των εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης .
3. Υποχρεωτικά πρέπει να επαναφέρουν στην εργασία το 40% των εργαζομένων
4. Οι εργαζόμενοι που θα παραμείνουν σε αναστολή θα λάβουν 533, 33 ευρώ για το μήνα Μάιο
5. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανακαλούν τους εργαζομένους που είναι σε αναστολή για εξαιρετικές και επείγουσες ανάγκες
6. Παραμένει το σύστημα εκ περιτροπής εργασίας για μισές μέρες το μήνα
7. Οι εργαζόμενοι που εργάζονται εκ περιτροπής θα λαμβάνουν επίδομα ενίσχυσης από το κράτος μέσα από το ευρωπαικό πρόγραμμα SURE
8. Οι επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση του δικαιώματος αναστολής συμβάσεων εργασίας ή εκ περιτροπής εργασίας δεν θα μπορούν να απολύσουν το μήνα Μάιο.
9. Διατηρείται έως 31 Μαϊού το δικαίωμα του εργοδότη να θέτει τον εργαζόμενο σε σύστημα τηλεργασίας
Τα βασικά μέτρα που ανακοινώθηκαν για την κόκκινα δάνεια και πρώτη κατοικία
1. Παρατείνεται έως 31-7-2020 η λειτουργία της πλατφόρμας προστασίας πρώτης κατοικίας
2. Διευρύνεται η προστασία και σε όσους έμειναν ληξιπρόθεσμοι μετά την 1-1-2019
3. Πρόγραμμα επιδότησης της μηνιαίας δόσης δανείου συνεπών δανειοληπτών που επλήγησαν οικονομικά από τον Covid-19
4. Σχέδιο γέφυρα ρύθμισης κόκκινων δανείων από 1-8-2020 έως 31-12-2020
5. Νέο πτωχευτικό πλαίσιο πρώτης φυσικών προσώπων από 1-1-2021
Κώστας Τσουκαλάς -Δικηγόρος
Share This