Παρατείνεται κατά δύο μήνες, η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και των βοηθημάτων ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων – ασφαλισμένων για όσους δικαιούχους θα λήξει, εντός του Μαΐου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των πληρωμών εντός του Μαΐου θα πληρωθούν την δίμηνη παράταση όσων η ανεργία έληξε τον Απρίλιο και εντός Ιουνίου θα πληρωθούν όσων η ανεργία θα λήξει τον Μάιο.

Επιπλέον, παρατείνεται η αυτόματη ανανέωση όλων των δελτίων ανεργίας που λήγουν μέχρι τέλος Μαΐου μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΑΕΔ.

Share This