Για ακόμη ένα μήνα υπάρχει η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων σε ένα μέρος των εργαζομένων τους που δεν θα είναι όμως πάνω από το 60% του συνολικού δυναμικού.

Το ύψος της ειδικής αποζημίωσης για τους μισθωτούς θα υπολογισθεί αναλογικά στα 534 ευρώ.

Η παράταση της αναστολής των συμβάσεων θα ισχύσει υπό δύο βασικές προϋποθέσεις:
– την απαγόρευση απολύσεων και της μείωσης του προσωπικού τους μέχρι τις 31 Μαΐου και
– τη ρητή διατήρηση των θέσεων εργασίας με τις ίδιες μορφές συμβάσεων.

Παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις και εργοδότες των οποίων η απαγόρευση λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής εξακολουθεί να υφίσταται κατά τον μήνα Μάιο.

Share This