Τα μέτρα αυτά δεν διασφαλίζουν τους εργαζομένους για μεγάλο διάστημα και ειδικά δεν τους προστατεύουν από απολύσεις, παρά μόνον για περίπου έξι εβδομάδες.Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ, μέχρι σήμερα στα μέτρα ενίσχυσης εντάχθηκαν πάνω από 515.910 επιχειρήσεις-εργοδότες, οι οποίοι απασχολούν 851.520 εργαζομένους. Όσοι επιστρέψουν στην εργασία τους, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να απολυθούν ούτε οι ίδιοι ούτε όσοι δεν τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας.Οι εργοδότες οφείλουν επίσης να διατηρήσουν τους ίδιους όρους απασχόλησης, για αυτό το διάστημα, με το πρότερο καθεστώς. Το μεγάλο ερώτημα αφορά το τι θα συμβεί μετά το προστατευτικό διάστημα των 45 ημερών. Στο εργατικό δίκαιο του ιδιωτικού τομέα δεν αναγνωρίζονται μορφές μονιμότητας. Αυτό σημαίνει ότι μετά μπορούν να γίνουν απολύσεις.

Share This