Σύμφωνα με την ΠΝΠ και όπως είχε προαναγγελθεί, οι εργοδότες που πλήττονται και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, μπορούν να παρατείνουν την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα 30 ημερών και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου. Προσοχή, καθώς σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστού, ο εργοδότης καταβάλλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το 60%.

Γιάννης Καρούζος -Δικηγόρος 

Δηλαδή επιβάλλεται, κατά τους ειδικούς, όριο στις επιχειρήσεις που ανοίγουν σταδιακά από την Δευτέρα, ώστε να επαναφέρουν κατ’ ελάχιστον σε ενεργή απασχόληση το 40% των εργαζομένων τους. Μπορούν να παρατείνουν την αναστολή για το υπόλοιπο 60% και έως τις 31 Μαίου. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέμειναν ανοιχτοί στην πρώτη φάση της πανδημίας και θεωρήθηκαν πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ, καθώς μπορούν να παρατείνουν τις αναστολές έως 31/5 για έως και το 60% όσων τελούν σε αναστολή.

Για τις επιχειρήσεις για τις οποίες συνεχίζεται το “λουκέτο” με εντολή δημόσιας αρχής και τον Μάιο, παρατείνεται αυτοδίκαια η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η αναστολή λειτουργίας

Η παράταση της αναστολής έχει δυο προυποθέσεις :

  • απαγόρευση απολύσεων μέχρι 31η Μαΐου 2020
  • για 45 ημέρες μετά την λήξη της παράτασης, δηλαδή έως 15 Ιουλίου να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

Για παράδειγμα

Κατάστημα οπτικών ειδών με 10 εργαζόμενους σε αναστολή. Από αύριο μπορεί να επαναλειτουργήσει. Μπορεί να διατηρήσει τους 6 εργαζόμενους σε αναστολή έως 31 Μαίου. Για τον Μάιο οι εργαζόμενοι που θα παραμείνουν σε αναστολή θα λάβουν 534€ ειδική αποζημίωση. Από 1η Ιουνίου ξεπαγώνουν όλες οι συμβάσεις.

Τον Ιούνιο θα ισχύσουν δυνητικά (εξαρτάται από ΚΥΑ στην οποία παραπέμπει εξουσιοδοτική διάταξη) οι αναστολές συμβάσεων με οικονομική ενίσχυση του κράτους μόνο για τις επιχειρήσεις, των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας κατά τον μήνα Μάιο με εντολή δημόσιας αρχής.

Όπως επισημαίνει ο κ. Καρούζος, ζητούμενο για τους εργατολόγους είναι αν η ρήτρα διατήρησης του ίδιου είδους σύμβασης εργασίας καταλαμβάνει όλο το προσωπικό της επιχείρησης που κάνει χρήσης της παράτασης αναστολών ή μόνο τους μισθωτούς που μπαίνουν στο μέτρο της παράτασης.

Κατάργηση αναστολής

Την δυνατότητα των εργοδοτών να καταργούν την αναστολή των εργαζομένων τους υπό προυποθέσεις προβλέπει η νέα ΠΝΠ. Αναλυτικά προβλέπεται πως μπορούν οι επιχειρήσεις που έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής με 2 προυποθέσεις :

  1. η ανάκληση πρέπει να αφορά τουλάχιστον το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και
  2. εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για 15 ημέρες.

Προσοχή καθώς η κατάργηση σημαίνει οριστική ανάκληση. Δηλαδή οι συμβάσεις των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν μπορούν να τεθούν εκ νέου σε αναστολή. Επίσης, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής.

Για παράδειγμα :

Κατάστημα αθλητικώ ειδών με 5 εργαζόμενους. Από την ερχόμενη Δευτέρα 4 Μαίου επαναλειτουργεί. Δηλώνει παράταση αναστολής για τους 3 εργαζόμενους έως 31 Μαίου. Στις 15 Μαίου προβαίνει σε οριστική ανάκληση καθώς χρειάζεται τους 3 υπαλλήλους πίσω στη δουλειά. Οι εργαζόμενοι θα λάβουν ειδική αποζημίωση 267 ευρώ για το πρώτο 15ήμερο του Μαίου από το κράτος. Από τις 15 Μαίου και μετά πρέπει να λάβουν μισθό από τον εργοδότη τους.

Η οριστική ανάκληση δεν επιτρέπεται φυσικά για επιχειρήσεις – εργοδότες για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο.

Προσωρινή ανάκληση – διακοπή

Επιτρέπεται επίσης η προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες σε επιχειρήσεις, των οποίων η δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττεται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ. Για το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας, υπόχρεος καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων είναι ο εργοδότης. Δηλαδή, οφείλονται από τον εργοδότη οι συμβατικές αποδοχές κατ’ αναλογία των ημερών απασχόλησης στο “διάλειμμα της αναστολής”. Μετά από τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας συνεχίζεται η αναστολή της σύμβασης μέχρι της συμπληρώσεως του πλήρους χρονικού διαστήματός της.

Για παράδειγμα :

Εταιρεία που επαναλειτουργεί από την Δευτέρα με 10 εργαζόμενους. Παρατείνει την αναστολή για τους 6 έως τέλος Μαίου και επαναφέρει σε ενεργή απασχόληση τους 4. Το δεύτερο 15ήμερο του Μαίου προκύπτει μια σημαντική παραγγελία και χρειάζεται όλο το πρωσωπικό του. Μπορεί να διακόψει την αναστολή των 6 μισθωτών για ένα 5ήμερο. Για το 5ήμερο θα τους πληρώσει ο ίδιος την αναλογία με βάση το μισθό τους. Για τις υπόλοιπες 25 ημέρες της παράτασης αναστολής θα λάβουν από το κράτος ενίσχυση 445 ευρώ.

Η προσωρινή ανάκληση – διακοπή προδηλώνεται στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά, βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους. Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

Share This