​Σύμφωνα με δελτίο τύπου, που εξέδωσε το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων, μόλις μία ημέρα πριν την επαναλειτουργία χιλιάδων επιχειρήσεων, προκύπτει ότι, για την εφαρμογή της ΠΝΠ 90 /1.5.2020 και συγκεκριμένα των άρθρων 10, 11 και 13 που αναφέρονται: στην παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας κατά το μήνα Μάιο για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που επαναλειτουργούν ή συνεχίζουν να πλήττονται σημαντικά, στην οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που επαναλειτουργούν ή συνεχίζουν να πλήττονται σημαντικά και στην προσαρμογή των ωραρίων εργασίας με τα ωράρια λειτουργίας των επιχειρήσεων αντίστοιχα, οι όποιες μεταβολές πραγματοποιηθούν και αφορούν την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θα υποβληθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ συγκεντρωτικά στο τέλος του τρέχοντος μήνα.

Διονύσης Τεμπονέρας Δικηγόρος- Εργατολόγος

​Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι καθίσταται αδύνατος ο έλεγχος από πλευράς του ΣΕΠΕ για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας σε ζητήματα ωραρίου, πίνακα προσωπικού, υπερεργασίας, αναστολής και ανάκλησης των συμβάσεων εργασίας κλπ. ​Η πρώτη μέρα λειτουργίας των επιχειρήσεων συνδυάζεται με την παροχή απόλυτης ευελιξίας προς τις επιχειρήσεις. ​

Η επιλογή αυτή ενδεχομένως θα μπορούσε να δικαιολογηθεί μόνο όμως για διάστημα πολύ λίγων ημερών, ώστε οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Η επιλογή προσωπικού, οι χωροταξικές παρεμβάσεις και ο προγραμματισμός της λειτουργίας των καταστημάτων, προϋποθέτουν μια μικρή ανοχή, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λειτουργήσει εις βάρος των εργαζομένων. ​

Συνεπώς ένα διάστημα παρέκκλισης μερικών ημερών θα ήταν ανεκτό από πλευράς νομοθεσίας για να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές. ​Ο κίνδυνος όμως εντατικοποίησης της εργασίας για τόσο μεγάλο διάστημα(1 μήνας) και μέχρι τέλος του μήνα, είναι παραπάνω από ορατός και δικαίως διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι. Πρέπει να υπάρξει σύνεση και αυτοσυγκράτηση από την εργοδοτική πλευρά, ώστε η σταδιακή μετάβαση στην νέα καθημερινότητα, να γίνει με όρους ομαλότητας, χωρίς να υπάρξει εκμετάλλευση του αδύνατου μέρους, που είναι ο εργαζόμενος.

Share This