Σε λειτουργία βρίσκεται η εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την αναστολή κατά 75 ημέρες των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, στο πλήρως ανανεωμένο και χρηστικό περιβάλλον της πλατφόρμας, myBusinessSupport.H η εφαρμογή θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Πέμπτη, 7 Μαΐου.

Share This