Των Γιάννη Κ. Καρούζου, Δικηγόρου- Εργατολόγου και Μαριάννας Κατσιάδα, Δικηγόρου- Δημοσιολόγου.

1. ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΧΗΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ, ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ;

Οι επιχειρήσεις- εργοδότες, που έχουν αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία τους με απόφαση κρατικής αρχής, δεσμεύονται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, ήδη από τις 18-03-2020. Αν κατά παράβαση των ανωτέρω, πραγματοποιηθούν απολύσεις, εκείνες είναι εκ του νόμου άκυρες. Η απαγόρευση απόλυσης, είναι καθολική και αφορά το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης. Διευκρινίζεται ότι, ο απαγορευτικός κανόνας έχει διάρκεια, κατ’ αρχήν,  για όσο η επιχείρηση παραμείνει κλειστή, ενώ επιπλέον για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων δεν έχει προβλεφθεί αντίστοιχο διάστημα διατήρησης ίδιων θέσεων εργασίας, όπως έχει ρυθμιστεί για τις πληττόμενες επιχειρήσεις. Επομένως, η επιχείρηση, η οποία παρέμενε κλειστή με απόφαση δημόσιας αρχής, και επαναλειτουργεί κατόπιν άρσης της αναστολής λειτουργίας της, δεν δεσμεύεται από την απαγόρευση απολύσεων.

2. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ;

Οι πληττόμενες επιχειρήσεις, εφόσον έχουν θέσει μέρος ή το σύνολο του προσωπικού τους σε αναστολή των συμβάσεων εργασίας, και η διάρκεια των 45 ημερών αυτής ολοκληρώνεται από τις 30-04-2020 και εντός του Μαΐου, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή έως 30 ημέρες και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020. Επομένως, πρόκειται για μια παράταση αναστολής “a la carte”, που δεν έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια για όλους τους εργαζόμενους. Προκειμένου ο εργοδότης να προβεί σε παράταση της αναστολής, πρέπει να τηρήσει τον αριθμητικό περιορισμό ως προς το maximum του αριθμού των εργαζομένων, που καθορίζεται έως και το 60%. Με απλά λόγια, ο εργοδότης, μπορεί να παρατείνει την αναστολή των συμβάσεων έως του ποσοστού του 60% των εργαζομένων που τελούσαν σε αναστολή.

3. ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΥΠΑΓΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΟΥ;

Η διάταξη είναι σαφής και ρυθμίζει το ζήτημα της παράτασης του μέτρου της αναστολής και όχι την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης αναστολής στο ΕΡΓΑΝΗ. Επομένως, υπάρχει η εργοδοτική ευχέρεια, να παραταθεί η αναστολή των ήδη τελούντων σε αυτή εργαζομένων, και όχι να τεθούν νέοι εργαζόμενοι για πρώτη φορά.

4. ΠΟΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ;

Το ποσό της αποζημίωσης αναμένεται να καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση εντός των επόμενων ημερών. Διευκρινίζεται πάντως ότι, το πλήρες ποσό της αποζημίωσης θα αντιστοιχεί σε 30 ημέρες παράτασης της αναστολής. Επομένως, πρακτικά, το μεγαλύτερο σύνολο των εργαζομένων θα λάβουν αποζημίωση κατ’ αναλογία των ημερών που τέθηκαν σε παράταση αναστολής.

5. ΠΟΙΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ;

Ουσιαστικά, δεν συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο ρύθμισης του μέτρου της παράτασης της αναστολής, οι εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή από τις 17-04-2020 έως τις 20-04-2020. Εξυπακούεται, ότι για εκείνους το 45ημέρο της αναστολής ολοκληρώνεται τον Ιούνιο, επομένως, είναι ανεφάρμοστη η παράταση αναστολής έως και την 31 Μαΐου.

6. ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ;

Κατ’ αρχάς, από τη διατύπωση της διάταξης της από 2-5-2020 ΠΝΠ, δεν προβλέπεται το δικαίωμα της παράτασης της αναστολής για τους εργοδότες που έχουν κλείσει με απόφαση του κράτους. Από την άλλη μεριά βέβαια, το από 3-5-2020 δελτίο τύπου του αρμόδιου Υπουργού, επισήμανε ότι παράταση της αναστολής δύναται να εφαρμόσουν όχι μόνο πληττόμενες επιχειρήσεις, αλλά και οι επαναλειτουργούντες εργοδότες. Μολονότι,  δεν έχει συμπεριληφθεί στο νομοθετικό κείμενο, φαίνεται πως η πρόθεση του Υπουργείου, είναι να κάνουν χρήση του δικαιώματος της παράτασης αναστολής και  οι μέχρι πρότινος κλειστές με απόφαση αρχής επιχειρήσεις και ήδη από 4-5-2020 επαναλειτουργούσες.

7. ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ;

Αν και στην ΠΝΠ δεν ορίζεται σχετικώς, το από 3-5-2020 δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας, αναγνωρίζει μεγάλη ευελιξία ως προς το εργοδοτικό δικαίωμα της παράτασης της αναστολής, καθώς οι εργοδότες δεν υποχρεούνται να την αναγγείλουν πριν την εφαρμογή της. Συγκεκριμένα, η παράταση της αναστολής, δεν θα προ- δηλωθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Αντίθετα, ο εργοδότης στο τέλος του μήνα, ακολουθώντας τη διαδικασία που θα γνωστοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών, θα κληθεί να δηλώσει για  ποιους και πόσους εργαζόμενους παρέτεινε την αναστολή τους.

Πηγή :dikigorosergatologos.gr

Share This