Κρίσιμες αλλαγές και διευκρινίσεις επέρχονται στο μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, μετά την δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Όπως επισημαίνει ο εργατολόγος δικηγόρος Γιάννης Καρούζος, οι επιχειρήσεις – εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που είχαν τεθεί σε αναστολή, έως 30 ημέρες και πάντως όχι πέραν της 31-05-2020.

 Στο υποθετικό παράδειγμα λοιπόν, μιας επιχείρησης, η οποία είχε θέσει σε αναστολή 10 εργαζόμενους, δύναται να παρατείνει την αναστολή για έως 6 εργαζόμενους. Αν η επιχείρηση, επιλέξει να ξεπεράσει το ποσοστό του 60%, παρατείνοντας την αναστολή πχ και των 10 εργαζόμενων, θα επιβαρύνεται να καταβάλλει η ίδια αποδοχές για τους παραπάνω εργαζόμενους.

Αντίστοιχα, για τις επιχειρήσεις που έχουν σταματήσει προσωρινά την επιχειρηματική τους δραστηριότητα με απόφαση κρατικής αρχής, εφόσον παραμένουν κλειστές και για τον μήνα Μάιο, τότε, η αναστολή των εργαζομένων τους θα παρατείνεται για το μήνα αυτό.

Η ανάκληση της αναστολής οφείλει να δηλωθεί σε ειδικό έντυπο στο ΠΣ Εργάνη, να αιτιολογηθεί και πάντως, να δηλωθεί πριν την παροχή εργασίας και εφαρμογή του μέτρου. Υπογραμμίζεται ότι με παλαιότερη εγκύκλιο, διευκρινίστηκε ότι, η αναστολή για αυτές τις περιπτώσεις, θα παραταθεί για χρονικό διάστημα ισόχρονο με εκείνο της ανάκλησης. Έτσι επί παραδείγματι, αν ανακαλέσεις έναν εργαζόμενο για 3 ημέρες, η αναστολή του θα παραταθεί για επιπλέον 3 ημέρες.

 

Share This