Ο εργοδότης δεν μπορεί να μεταβάλλει τους όρους εργασίας για όσους εργαζόμενους βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής σύμβασης.

Επίσης, δεν μπορεί να τους απολύσει για διάστημα 45 ημερών μετά την ολοκλήρωση της αναστολής, όπως ισχύει και για το υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης.

Ωστόσο, το προσωπικό για το οποίο δεν υπάρχει αναστολή σύμβασης μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα εκ περιτροπής εργασίας ακόμη και με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

Share This