Από 7 έως 10 Μαίου υπεύθυνες δηλώσεις εργοδοτών
Και από 8 Μαίου έως 12 Μαίου οι αιτήσεις των εργαζομένων
(όλα τα ΑΦΜ)

Kώστας Τσουκαλάς -Δικηγόρος

Για τα 800 ευρώ σε εργαζομένους που δεν τα έλαβαν γιατί
Α. δεν εμφανίζονταν στην τρέχουσα κατάσταση απασχόλησης
ή
Β. είναι ειδικές περιπτώσεις όπως
1. Προσωπικό που είναι σε επίσχεση εργασίας
2.Προσωπικό που ήταν εσφαλμένα καταχωρημένο σε έντυπα
3. Προσωπικό σε εταιρεία που μεταβιβάσθηκε
4) Μεταφερόμενο προσωπικό,
5) Προσωπικό Γνήσιου Δανεισμού,
6) Προσωπικό Γνήσιου δανεισμού κατά το παρελθόν,
7) Προσωπικό Απασχόλησης μέσω Ε.Π.Α,
Προσωπικό Απασχόλησης μέσω Ε.Π.Α στο παρελθόν,

Η πληρωμή των ποσών θα γίνει από 14 έως 15 Μαίου

Share This