Η απασχόληση με τηλεργασία, αποτελεί διευθυντικό δικαίωμα.Όμως, πρόκειται για νόμιμο σύστημα απασχόλησης για το οποίο υπάρχουν σαφείς προβλέψεις.

Στο πλαίσιο των προβλέψεων αυτών, δεν μπορούν να υπάρξουν παράταση ωραρίου πέραν του 8ώρου, κατάχρηση της υπερεργασίας και της υπερωρίας, ούτε φυσικά μείωση αποδοχών.

Επιπλέον, για τον απασχολούμενο με τηλεργασία πρέπει να υπάρξει και συμφωνία χρόνου ετοιμότητας ως προς την παροχή εργασίας.

Share This