Για τρεις επιπλέον μήνες, δηλαδή έως τις 30.9.2020, παρατείνει η Alpha Bank  ΑΛΦΑ+2,71% τη δυνατότητα αναστολής καταβολής των δόσεων ενήμερων στεγαστικών, καταναλωτικών δανείων και καρτών, για τους πελάτες της που πλήττονται οικονομικά από την πανδημία του Covid-19.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τον Μάρτιο για όλες τις τράπεζες, η καταβολή των δόσεων δανείων και καρτών μπορεί να ανασταλεί έως τις 30.6.2020. Σύμφωνα με την Τράπεζα, για την διευκόλυνση των πελατών της η Alpha Bank έχει θέσει σε εφαρμογή μία ακόμη ευνοϊκότερη ρύθμιση. Δικαιούχοι είναι οι ενήμεροι δανειολήπτες ιδιώτες πελάτες, των οποίων το εισόδημα έχει μειωθεί άμεσα ή έμμεσα λόγω της πανδημίας Covid-19.

Οι πελάτες που επιθυμούν να αναστείλουν την καταβολή των μηνιαίων οφειλών τους έως τις 30.9.2020, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους, μέσω του www.alpha.gr, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα. Όσοι πελάτες έχουν ήδη ενταχθεί στο υφιστάμενο πρόγραμμα τρίμηνης αναστολής κι επιθυμούν επιπλέον παράταση, μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα, από 1 έως 30 Ιουνίου.

 

 

 

 

 

Share This