Διαφορετικές ταχύτητες προστασίας από τις απολύσεις ισχύουν για τους εργαζόμενους.Στην παρούσα φάση και καθώς απελευθερώνεται σταδιακά η λειτουργία των επιχειρήσεων το καθεστώς προστασίας προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες. Κομβικό ρόλο παίζει η ολοκλήρωση του πρώτου 45ήμερου των αναστολών που συμπληρώθηκε ή συμπληρώνεται σε μεγάλο βαθμό έως τις 15 Μαΐου

Share This