1. Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση της παράτασης αναστολής των συμβάσεων;

Απάντηση: Οι πληττόμενες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που είχαν κλείσει και ανοίγουν

2. Μπορούν οι επιχειρήσεις αυτές να θέσουν τώρα σε αναστολή και συμβάσεις εργαζομένων που δεν είχαν τεθεί σε αναστολή έως 20.4.2020;

Απάντηση: Όχι, θα πρέπει να είναι ήδη σε αναστολή.

3. Οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή και από 4.5.2020 επαναλειτουργούν, μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου της παράτασης αναστολής σε ποσοστό 60%;

Απάντηση: Ναι γιατί μεταπίπτουν στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

4. Στις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές συνεχίζεται η αναστολή ;

Ναι.

5. Ποιο είναι το ανώτατο όριο των συμβάσεων σε αναστολή που μπορεί να παραταθεί η αναστολή τους; Απάντηση: Δίνεται η δυνατότητα παράτασης της αναστολής μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή.

6. Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί η αναστολή των συμβάσεων;

Απάντηση: Μέχρι τις 31.5.2020..

7. Τι γίνεται στην περίπτωση που η επιχείρηση παρατείνει την αναστολή των συμβάσεων εργασίας για ποσοστό ανώτερο του 60% των συμβάσεων που βρίσκονται σε αναστολή;

Απάντηση: Ο εργοδότης καταβάλει το σύνολο των αποδοχών.

8. Οι εργαζόμενοι των οποίων θα παραταθεί η αναστολή των συμβάσεών τους τι θα δικαιούνται; Απάντηση: Αναλογία μηνιαίου επιδόματος 534 ευρώ

9. Μπορούν οι εργοδότες που θα παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας να προβούν σε απολύσεις;

Όχι, και αν κάνουν είναι άκυρες.

10. Ποια άλλη απαγόρευση υπάρχει;

Να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

11. Πότε μπορούν να υποβληθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι μεταβολές που αφορούν στην παράταση αναστολής των συμβάσεων εργασίας;

Απάντηση: Θα υποβληθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ συγκεντρωτικά στο τέλος του τρέχοντος μήνα.

12. Ποιο είναι το ανώτατο όριο των συμβάσεων σε αναστολή που μπορεί να ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους; Απάντηση: Οι εργοδότες αυτοί δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων.

13. Οι συμβάσεις που ανακαλούνται δύνανται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή; Οχι.

14. Πότε γίνεται προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων; Για έκτακτες, κατεπείγουσες ανάγκες

Share This