Σύμφωνα με έκθεση της Oxford Economics, τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν για να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση του κορονοϊού έχουν ήδη τεράστιο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας της Ευρωζώνης, με την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία να είναι οι χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο με εκτίναξη της ανεργίας βραχυπρόθεσμα και μόνιμα αυξημένη ανεργία μακροπρόθεσμα. Ποσοστό που για την Ελλάδα μπορεί να εκτιναχθεί στο 30% και θα αφορά 50 εκατομμύρια ανθρώπους.

Όπως σημειώνει, τα πλαίσια μερικής απασχόλησης με επιδότηση από το κράτος που εφαρμόζονται διαφέρουν από χώρα σε χώρα και επομένως αναμένεται να έχουν διαφορετικό βαθμό επιτυχίας ως προς την διατήρηση των θέσεων εργασίας σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Τα προγράμματα που εφαρμόζονται σε Γερμανία και Γαλλία δείχνουν πιο κατάλληλα για να σωθεί η απασχόληση, ενώ είναι πιο σύνθετα σε Ιταλία και Ισπανία.

Το πιο ανησυχητικό γεγονός είναι ότι οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, οι οποίες εκτιμάται ότι θα πληγούν περισσότερο σε οικονομικό επίπεδο, είναι ταυτόχρονα αυτές που έχουν τις πιο ευάλωτες αγορές εργασίας και θα δυσκολευτούν περισσότερο να ανακάμψουν. Σύμφωνα με τον πίνακα που παραθέτει η Oxford Economics και στον οποίο βαθμολογεί τις αγορές εργασίες διαφόρων χωρών, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία είναι οι πιο εκτεθειμένες στους κινδύνους. Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται να σημειώνουν τη μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό ανεργίας βραχυπρόθεσμα αλλά και μόνιμα υψηλότερη ανεργία σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η Ελλάδα εμφανίζει το υψηλότερο σκορ σε ό,τι αφορά το ποσοστό ανεργίας πριν την κρίση του κορονοϊού, την απασχόληση σε κλάδους υψηλού κινδύνου, στο ποσοστό μικρών επιχειρήσεων – οι οποίες είναι αυτές που κινδυνεύουν περισσότερο – καθώς και στην αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας, ενώ σε συνολικό σκορ βρίσκεται στην πρώτη θέση των πιο ευάλωτων χωρών μαζί με την Ισπανία.

 

 

Share This