Σε πολλούς φορολογούμενους μπορεί να ζητηθούν δικαιολογητικά φορολογικών δηλώσεων.Πέντε μέρες προθεσμία, θα έχουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να τα προσκομίσουν στη ΔΟΥ που υπάγονται.

Η ΑΑΔΕ εξηγεί τι συμβαίνει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης, οι φορολογικές αρχές μπορούν να ζητήσουν την προσκόμιση δικαιολογητικών εγγράφων, για να επιβεβαιώσουν τα αναγραφόμενα στους κωδικούς των εντύπων Ε1, Ε2 ή Ε3.

Τα δικαιολογητικά ζητούνται όταν, διαπιστώνονται «ύποπτες» εγγραφές, σε κωδικούς που μειώνουν τον φόρο, όπως είναι π.χ. οι κωδικοί 049-050 των οικογενειακών δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα, οι κωδικοί των δωρεών και των ασφαλιστικών εισφορών.

Share This