Μειωμένα έσοδα εμφανίζει η Coca-Cola HBC στα αποτελέσματα α’ τριμήνου ωστόσο οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 3,1%, καθώς η ανάπτυξη έως και τον Φεβρουάριο αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση που σημειώθηκε τον Μάρτιο.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία:
• Όλοι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς, οι πελάτες που εξακολουθούν να λειτουργούν εξυπηρετούνται, η παραγωγή και η εφοδιαστική αλυσίδα λειτουργούν.

• Ισχυρά εμπορικά αποτελέσματα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Ασθενέστερα αποτελέσματα τον Μάρτιο, καθώς τα περιοριστικά μέτρα των κυβερνήσεων είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην κατανάλωση εκτός σπιτιού.

• Κατά το πρώτο τρίμηνο τα έσοδα σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση σημείωσαν πτώση κατά -1,2% ή -0,5% προσαρμοσμένα στις ημέρες πωλήσεων και εξαιρώντας την Bambi. (Οι επιδόσεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, δεν συμπεριλαμβάνουν τον αντίκτυπο των λιγότερων ημερών πωλήσεων του τριμήνου, ενώ συμπεριλαμβάνουν τον αντίκτυπο από την εξαγορά της Bambi. Για τις μετρήσεις των επιδόσεων μη συμπεριλαμβανομένης της Bambi, ανατρέξτε στον σχετικό πίνακα στην ενότητα «Συμπληρωματική πληροφόρηση»).

– Το πρώτο τρίμηνο οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 3,1%, καθώς η καλή ανάπτυξη έως και τον Φεβρουάριο αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση που σημειώθηκε τον Μάρτιο. Εκτιμάται ότι οι λιγότερες ημέρες πωλήσεων περιόρισαν την αύξηση του όγκου πωλήσεων στο τρίμηνο κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες (εξαιρώντας την Bambi). 2 Οι ημέρες πωλήσεων ήταν λιγότερες κατά 1 έως 3 ημέρες σε όλο τον Όμιλο με εκτιμώμενη αρνητική επίδραση 2,1 ποσοστιαίων μονάδων στα έσοδα σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση.

– Τα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση υποχώρησαν κατά 4,1%, λόγω του αρνητικού μείγματος χωρών, με ισχυρή ανάπτυξη στη Νιγηρία όπου επενδύσαμε στην τιμολογιακή πολιτική το προηγούμενο έτος (αντίκτυπος της τάξης των -2,2 ποσοστιαίων μονάδων), της διακοπής της συνεργασίας με τη Lavazza (αντίκτυπος της τάξης των -0,8 ποσοστιαίων μονάδων), καθώς και της μετατόπισης του μείγματος καναλιών διανομής και συσκευασίας ως αποτέλεσμα του σημαντικά μειωμένου όγκου πωλήσεων στο κανάλι εκτός σπιτιού, της ανάπτυξης στα καταστήματα discount και τα σούπερ μάρκετ και της στροφής προς τις μεγάλου μεγέθους συσκευασίες τον Μάρτιο.

– Στις περισσότερες αγορές μας καταγράφηκε αύξηση ή διατήρηση των μεριδίων.

• Η αύξηση εσόδων σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση ανά τομέα δραστηριότητας επηρεάστηκε σημαντικά από τη χρονική στιγμή εφαρμογής και την αυστηρότητα των περιοριστικών μέτρων.

– Αναπτυγμένες αγορές: -7,2%, όγκος πωλήσεων -5,5%, καθώς οι χώρες αυτού του τομέα ήταν οι πρώτες που επέβαλαν περιοριστικά μέτρα και αντλούν μεγάλο ποσοστό των εσόδων τους από το κανάλι εκτός σπιτιού.

– Αναπτυσσόμενες αγορές: -2,9%. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 1,8% αντισταθμίστηκε από το αρνητικό μείγμα συσκευασίας λόγω των περιοριστικών μέτρων και της ισχυρής ανάπτυξης στο οργανωμένο εμπόριο.

– Αναδυόμενες αγορές: +4,8%. Σημειώθηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 8,1% με συνεχιζόμενη αύξηση στις περισσότερες αγορές και αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά διψήφιο ποσοστό στη Νιγηρία, η οποία επέβαλε περιοριστικά μέτρα μετά το τέλος του τριμήνου.

• Τον Απρίλιο έχοντας περιοριστικά μέτρα σε όλες τις αγορές (μόνο στην Λευκορωσία δεν επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα), τα έσοδα σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση μειώθηκαν κατά 37,2% και ο όγκος πωλήσεων κατά 27,3% (εξαιρώντας την Bambi).

• Η εκτίμηση για τη συνολική επίδραση από τις μεταβολές των τιμών συναλλάγματος και του κόστους των πρώτων υλών για το 2020 παραμένει αμετάβλητη, καθώς τα οφέλη από το χαμηλότερο κόστος των πρώτων υλών θα αντισταθμίσουν την αρνητική επίδραση από τις τιμές συναλλάγματος.

• Ελήφθησαν αποφασιστικά μέτρα για τη μείωση του κόστους και τον επαναπροσδιορισμό των επενδυτικών προτεραιοτήτων. Το 2020 και σε σχέση με το αρχικό πλάνο, θα σημειωθεί μείωση άνω των €100 εκατ. στις δαπάνες που βρίσκονται στη διακριτική μας ευχέρεια και μείωση άνω των €100 εκατ. ή λίγο χαμηλότερα από 20% στις ταμειακές εκροές για κεφαλαιουχικές δαπάνες.

• Ισχυρός ισολογισμός και επαρκής ρευστότητα για να εκπληρωθούν όλες οι χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις καθώς και «να λειτουργήσουμε και να επενδύσουμε στην εταιρεία».

Ο Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε λόγω της πανδημίας του Covid-19, τόσο εμείς όσο και οι κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε είναι άνευ προηγουμένου. Εκ μέρους όλων μας στην Coca-Cola HBC, θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους όσους εργάζονται ακούραστα για να μας κρατήσουν όλους ασφαλείς.

Μετά από ένα δυνατό ξεκίνημα το 2020, ο Μάρτιος και ειδικότερα ο Απρίλιος ήταν πιο δύσκολοι. Είμαι πολύ περήφανος για τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες μας αντιμετωπίζουν αυτήν την κρίση, ειδικότερα για την προσαρμοστικότητα, την ανθεκτικότητα και το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που έχουν επιδείξει οι άνθρωποί μας. Τα ισχυρά αποτελέσματα του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου μας βοήθησαν να εισέλθουμε στην κρίση από θέση ισχύος, με υγιείς επιχειρηματικές βάσεις και έναν ισχυρό ισολογισμό. Όταν ξέσπασε η πανδημία, λάβαμε αποφασιστικά μέτρα, πλήρως εστιασμένα στο να διατηρήσουμε τους ανθρώπους μας ασφαλείς, να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας και να στηρίξουμε τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Διαχειριζόμαστε επίσης αποτελεσματικά την εταιρεία προκειμένου να στηρίξουμε τις αποδόσεις μας και να διασφαλίσουμε ότι θα είμαστε σε καλή θέση για να εισέλθουμε στη φάση ανάκαμψης όταν αυτή έρθει.»

Εμορικό περιβάλλον
Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Καθώς οι κυβερνήσεις στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε ξεκίνησαν να λαμβάνουν μέτρα κοινωνικής απομόνωσης ως μέσο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19, παρατηρήσαμε σημαντική επίπτωση στην εταιρεία. Η Ιταλία επέβαλε περιορισμένα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας στις 21 Φεβρουαρίου και προέβη στην επιβολή καθολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας στις 11 Μαρτίου. Όλο και περισσότερες χώρες στον τομέα των αναπτυγμένων αγορών άρχισαν να επιβάλουν περιορισμούς στην κυκλοφορία, και έως τα μέσα Μαρτίου είχαν επηρεαστεί όλες οι αγορές του τομέα. Ακολούθησαν η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με όλες τις αναπτυσσόμενες αγορές να έχουν επηρεαστεί την τελευταία εβδομάδα του τριμήνου. Στις αναδυόμενες αγορές οι επιπτώσεις ήταν πιο ανόμοιες, με τις εμπορικές δραστηριότητες στη Νιγηρία να συνεχίζονται κανονικά στη διάρκεια του τριμήνου, και τη Ρωσία να προχωράει σε επιβολή μερικών περιοριστικών μέτρων την τελευταία εβδομάδα του τριμήνου. Μέχρι το τέλος Μαρτίου, 25 από τις 28 αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε είχαν σε εφαρμογή περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας, και τον Απρίλιο όλες οι αγορές, εξαιρουμένης της Λευκορωσίας, είχαν επηρεαστεί.

Το κανάλι εκτός σπιτιού, το οποίο αντιπροσωπεύει λίγο παραπάνω από το 40% των εσόδων μας, έχει πληγεί σημαντικά από τα περιοριστικά μέτρα. Κατά την διάρκεια των εβδομάδων των περιοριστικών μέτρων, αντιμετωπίσαμε μειώσεις όγκου πωλήσεων στο συγκεκριμένο κανάλι της τάξεως του 70%-90%. Τον Απρίλιο τα έσοδα σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση και οι όγκοι πωλήσεων του Ομίλου υποχώρησαν κατά 37,2% και 27,3% αντίστοιχα (εξαιρώντας την Bambi). Η πτώση του όγκου πωλήσεων κυμαίνεται σε αυτά τα επίπεδα σε όλη τη διάρκεια του Απριλίου επηρεασμένη από την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, εξαιρουμένης της Λευκορωσίας, από το Πάσχα του 2020 εν μέσω περιορισμών σε σύγκριση με το «κανονικό» Πάσχα την ίδια περίοδο πέρυσι και από τη μείωση του επιπέδου αποθεμάτων ορισμένων πελατών.

Ανταποκρινόμαστε γρήγορα στις αλλαγές που σημειώνονται στη ζήτηση από καταναλωτές και πελάτες με μια ευέλικτη εμπορική στρατηγική που εξασφαλίζει ότι έχουμε τα κατάλληλα προϊόντα και τύπους συσκευασιών ώστε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προκύπτουν τόσο στα προϊόντα προσιτής τιμής όσο και στην premium αγορά. Λάβαμε εγκαίρως μέτρα σε ό,τι αφορά το κόστος, με σημαντικές περικοπές στις δαπάνες που μπορούμε να επηρεάσουμε, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης στα έξοδα μάρκετινγκ σε ποσοστό άνω του 50%. Επαναπροσδιορίσαμε τις προτεραιότητές μας αναφορικά με τα προγράμματα κεφαλαιουχικών δαπανών, μειώνοντας τις ταμειακές εκροές για κεφαλαιουχικές δαπάνες το 2020 κατά €100 εκατ. σε σχέση με τα αρχικά σχέδια. Οι ενέργειες αυτές στηρίζουν την κερδοφορία και τη ρευστότητα χωρίς να διακυβεύεται η ετοιμότητά μας για ανάκαμψη.

Είναι ακόμα πολύ νωρίς για να ποσοτικοποιηθεί ο αντίκτυπος που θα έχει η πανδημία του COVID-19 στα αποτελέσματά μας για το 2020, δεδομένου ότι είναι αβέβαια τόσο η διάρκεια των περιοριστικών μέτρων όσο και ο ρυθμός της οικονομικής δραστηριότητας μετά την άρση τους. Είναι σαφές, ωστόσο, ότι ο αντίκτυπος θα είναι σημαντικός.

Ο ισχυρός ισολογισμός και η ρευστότητά μας θα στηρίξουν την εταιρεία κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου. Κατά το κλείσιμο του Απριλίου είχαμε €1,4 δις χρηματικά διαθέσιμα και προθεσμιακές καταθέσεις, που είναι παραπάνω από επαρκή για να εκπληρώσουμε όλες τις χρηματοοικονομικές μας δεσμεύσεις, όπως την αποπληρωμή ομολόγων, καταβολή τόκων και πληρωμή μερίσματος, αφήνοντας διαθέσιμα €0,6 δις για λειτουργικές και επενδυτικές ανάγκες. Επιπρόσθετα, διαθέτουμε μη εκταμιευμένο Revolving Credit Facility ύψους €0,8 δις, καθώς και περισσότερα από €0,9 δις από το εγκεκριμένο πρόγραμμα έκδοσης Commercial Paper ύψους €1,0 δις. Καμία από αυτές τις πιστωτικές γραμμές δεν ενέχει χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και δεν υπάρχουν περαιτέρω λήξεις ομολόγων πριν το Νοέμβριο του 2024.

Πιστεύουμε ότι ο ισολογισμός και η ρευστότητά μας αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα σε αυτή την χρονική περίοδο και σε συνδυασμό με τα ηγετικά μερίδια αγοράς, την ισχυρή μας παρουσία στα καταστήματα λιανικής πώλησης, τις άριστες σχέσεις με τους πελάτες μας και τα κανάλια διανομής μας, θα μας επιτρέψουν να ξεπεράσουμε αυτήν την κρίση και να βρεθούμε τόσο εμείς, όσο και οι πελάτες και οι εταίροι μας σε ισχυρή θέση προκειμένου να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα εμφανιστούν στο μέλλον».

 

 

Share This