Τη θέσπιση νέας έκτακτης ρύθμισης οφειλών με πολλές δόσεις έχει αποφασίσει το υπουργείο Οικονομικών. Η ρύθμιση θα έρθει προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι να αποπληρώσουν τμηματικά τις φορολογικές οφειλές .

Σύμφωνα με όσα έχουν θεσπιστεί μέχρι σήμερα, για τους πληττόμενους από τον κορωνοϊό, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, έχουν ανασταλεί οι εξής φορολογικές υποχρεώσεις:

– ΦΠΑ πληρωτέος τον Μάρτιο, δόσεις ρυθμισμένων οφειλών και δόσεις βεβαιωμένων οφειλών που επίσης έληγαν τον Μάρτιο

– ΦΠΑ πληρωτέος τον Απρίλιο καθώς και δόσεις ρυθμισμένων και βεβαιωμένων οφειλών που έληγαν τον Απρίλιο.

Οι παραπάνω φορολογικές οφειλές έχουν μεταφερθεί για το τέλος Αυγούστου. Εντός του καλοκαιριού εξετάζεται να γίνει αναβίωση της έκτακτης ρύθμισης των 120 δόσεων η οποία θεσπίστηκε πέρυσι το καλοκαίρι.

Το βασικό σενάριο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι του υπουργείου Οικονομικών είναι να υπάρξει μια έκτακτη ρύθμιση έως και 10 δόσεων για τις φορολογικές οφειλές που έχουν ανασταλεί, ενώ υπάρχει και σενάριο για περιορισμένο χρονικό διάστημα αναβίωση της έκτακτης ρύθμισης των 120 δόσεων.

Share This