Λίγο πριν την κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup για την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής ανάπτυξης, η Γαλλία προτείνει την έκδοση ευρωομολόγων για τρία χρόνια που θα ενισχύσουν τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Να εκδοθούν το 2021-2023 ομόλογα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 150-300 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 1-2% του ΑΠΕ για να χρηματοδοτηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρότεινε η Γαλλία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, με την πρόταση να έρχεται την στιγμή που η ΕΕ  συζητά πώς να επανεκκινήσει την ανάπτυξη ύστερα από την παράλυση που προκάλεσε στην οικονομία ο κορονοϊός.

Η Κομισιόν αναμένεται να καταθέσει επίσημη πρόταση την εβδομάδα που ξεκινά στις 18 Μαΐου για έναν νέο κοινό προϋπολογισμό για τα 27 κράτη-μέλη για το 2021-27 και το Ταμείο Ανάκαμψης που τον συνοδεύει. «Το μέγεθος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1-2% του ακαθάριστου εγχώριου εισοδήματος της ΕΕ κατ’ έτος για τα επόμενα τρία χρόνια, το οποίο θα δώσει στον προϋπολογισμό της ΕΕ συμπληρωματικά 150-300 δισεκ. ευρώ κάθε χρόνο μεταξύ του 2021 και του 2023», αναφέρεται στο γαλλικό έγγραφο.

«Τα δάνεια προς τα κράτη-μέλη θα μπορούν να βοηθήσουν να καλυφθεί το κενό, αλλά πρέπει να παραμείνουν συμπληρωματικά προς τις επιχορηγήσεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη προστιθέμενη αξία, αυτά τα δάνεια θα πρέπει να έχουν περίοδο χάριτος, πολύ μεγάλη ωρίμανση και χαμηλό επιτόκιο…Είναι επίσης σημαντικό αυτό το ταμείο να συσταθεί το συντομότερο δυνατόν πριν τεθεί σε ισχύ το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο».

 

 

Share This