Το ανώτατο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να κρίνει εάν τα όργανα της ΕΕ παραβιάζουν τους κανόνες του μπλοκ, μέσω ανακοίνωσης λίγες μόνο μέρες αφότου το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας έκρινε ότι η ΕΚΤ έχει υπερβεί την εντολή της με τις μαζικές αγορές ομολόγων που πραγματοποιεί.

Σύμφωνα με το Reuters, ενώ το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρνήθηκε να σχολιάσει συγκεκριμένα τη γερμανική απόφαση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, στη σημερινή του ανακοίνωση αναφέρει: «Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, μόνο το Δικαστήριο -το οποίο δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό από τα κράτη μέλη- έχει δικαιοδοσία να αποφασίσει εάν μια πράξη ενός θεσμικού οργάνου της ΕΕ είναι αντίθετη προς το δίκαιο της ΕΕ». Ανέφερε επίσης ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών δικαστηρίων σχετικά με την εγκυρότητα τέτοιων πράξεων θα έθεταν σε κίνδυνο την ενότητα της έννομης τάξης της ΕΕ και θα έδιναν επιπλέον σε ορισμένες χώρες της ΕΕ ένα πλεονέκτημα έναντι άλλων. «Όπως και άλλες αρχές των κρατών- μελών, τα εθνικά δικαστήρια καλούνται να διασφαλίσουν ότι το δίκαιο της ΕΕ θα τεθεί σε πλήρη ισχύ. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί η ισότητα των κρατών μελών στην Ένωση που δημιούργησαν» αναφέρεται στην ανακοίνωση του δικαστηρίου.

 

Share This