Έξι τύπους βεβαιώσεων θα μπορεί να παίρνει στα χέρια του κάθε ασφαλισμένος ηλεκτρονικά από εδώ και στο εξής.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ αυτές είναι βεβαιώσεις για:

·την υποβολή απογραφικής δήλωσης

·τη μεταβολή δραστηριότητας

·την εγγραφή

·την προϋπηρεσία

·του Απογραφικού Δελτίου

·αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Share This