Η εγκύκλιος δίνει οδηγίες και για τον υπολογισμό της επικουρικής και του εφάπαξ στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης και παράλληλης απασχόλησης.

Όπως είχε οριστεί από τον νόμο Κατρούγκαλου, η επικουρική σύνταξη για όσους συνταξιοδοτούνται από 1.1.2015 και μετά αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων:

  • το τμήμα που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2014 υπολογίζεται με ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% επί των συνταξίμων αποδοχών. Αν η εισφορά ξεπερνούσε το 6%, προβλέπεται προσαύξηση 0,075% για κάθε επιπλέον μονάδα (1%) εισφοράς.
  • το τμήμα που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης από 1.1.2015 και εφεξής, υπολογίζεται σύμφωνα με το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC).

Για παράδειγμα:

Ασφαλισμένος παράλληλα για επικουρική σύνταξη στο πρ. ΤΕΑΧ και πρ. ΤΕΑΔΥ θεμελιώνει δικαίωμα και στους δύο πρώην φορείς μετά την 1.4.2020. Θα λάβει:

  • τμήμα επικουρικής σύνταξης για χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2014 στο πρ. ΤΕΑΔΥ,
  • τμήμα επικουρικής σύνταξης για χρόνο παράλληλης ασφάλισης μέχρι 31.12.2014 στο πρ. ΤΕΑΧ,
  • τυχόν προσαύξηση για αυξημένες εισφορές στο πρ. ΤΕΑΔΥ και στο πρ. ΤΕΑΧ μέχρι 31.12.2014 και
  • τμήμα επικουρικής σύνταξης, που αντιστοιχεί στο NDC σύστημα, για χρόνο επικουρικής ασφάλισης από 1.1.2015 και μετά.

Αντίστοιχα το εφάπαξ για όσους αποχωρούν από 1η.9.2013 και εφεξής, προκύπτει από 13.05.2016, από το άθροισμα δύο τμημάτων:

  • το τμήμα που αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2013
  • το τμήμα που αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC).
Share This