Σημαντικές είναι οι νέες εργατικές διατάξεις οι οποίες αναφέρονται στην υπό δημοσίευση ΚΥΑ η οποία παρότι όπως θα δείτε κάτωθι, είχε πάρει και αριθμό πρωτοκόλλου, τελευταία στιγμή δεν δημοσιεύθηκε.

Tου Βασίλη Πρασσά, Συμβούλου Εργασιακών Θεμάτων 

Αν τελικά δημοσιευτεί, θα εισάγει νέο γύρο υποβολών για εργοδότες και εργαζομένους, θα νομιμοποιήσει την εφαρμογή εκ περιτροπής εργασίας, ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει και το «παράθυρο» για αναστολή εργαζομένων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% χωρίς επιβάρυνση εργοδότη. Συνοπτικά αναφέρουμε:

 • 534€ η μηνιαία επιδότηση εργαζομένων για κλεισμένες επιχειρήσεις
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 18 Μαΐου
 • Αναλογία των 533€ η επιδότηση εργαζομένων για πληττόμενες επιχειρήσεις
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 1 Ιουνίου
 • Δυνατότητα ανάκλησης αναστολής για κλεισμένες και πληττόμενες μέχρι το 40% των εργαζομένων (η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω)
 • Παραθυράκι για ανάκληση αναστολής για ποσοστό <40% για ορισμένες επιχειρήσεις (βάσει νέων ΚΑΔ που θα ανακοινωθούν)
 • Πίνακες με την νέες ημέρες αναστολής ανάλογα με την αρχική ημερομηνία αναστολής
 • Ρήτρα διατήρησης προσωπικού για 45 ημέρες τόσο για τις πληττόμενες όσο και για τις κλεισμένες επιχειρήσεις που θα μετατραπούν σε πληττόμενες
 • Αναλογική επιδότηση των 533€ με συγκεκριμένα ποσά για όσες κλεισμένες επιχειρήσεις ανοίγουν με κρατική απόφαση τον Μάιο
 • Νόμιμη η εκ περιτροπής εργασία (προσωπικό ασφαλείας) για το 50% του προσωπικού του οποίου γίνεται ανάκληση αναστολής (παρότι σε παλαιότερες διατάξεις γινόταν αναφορά για διατήρηση των ίδιων όρων εργασίας)
 • Υποχρέωση αιτιολόγησης κάθε προσωρινής ανάκλησης αναστολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
 • Διευκρίνιση για την επιστροφή χρημάτων από όσους εργαζόμενους γίνει ανάκληση αναστολής σε διάστημα μικρότερου του 45ημέρου
 • Πηγή: www.dikigorosergatologos.gr/
Share This