Σε άρθρο του πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου είχαν οριστεί και τα πρόσθετα ποσοστά αναπλήρωσης για χρόνο ασφάλισης άνω των 45 ετών προκειμένου για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης των ειδικών κατηγοριών στρατιωτικών.

Για τις συγκεκριμένες ειδικές κατηγορίες στρατιωτικών καθιερώνονται αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας μετά το 45ο έτος.

Το ποσοστό για κάθε έτος ασφάλισης μετά το 45ο ανέρχεται σε 1,5% επιπλέον του 0,5% που ισχύει για όλους τους υπόλοιπους και διαμορφώνεται συνολικά σε 2% για κάθε έτος πέραν του 45ου.

Share This