Η εγκύκλιος που υπεγράφη  από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση τραβά γραμμή στο 2017 – χρονιά έναρξης λειτουργίας του ΕΦΚΑ – και οριοθετεί διαφορετική αντιμετώπιση στην διαδικασία υπολογισμού για τα χρόνια μέχρι το 2016 και τα χρόνια από το 2017 και μετά, για όσους ασφαλίζονταν παράλληλα σε πάνω από ένα Ταμεία.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

τα χρονικά διαστήματα που έχουν διανυθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 2016 σε δύο ή περισσότερους ασφαλιστικούς φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ θεωρούνται διακριτοί, αυτοτελείς χρόνοι κύριας ασφάλισης.
από 1.1.2017 και εφεξής δεν υφίσταται παράλληλη ασφάλιση, εφόσον υπάρχει μόνο ένας Φορέας Κύριας Ασφάλισης αλλά μόνο παράλληλη απασχόληση και πολλαπλή καταβολή εισφορών για τα χρονικά διαστήματα για τα οποία έχουν καταβληθεί περισσότερες της μιας εισφορές στον e-ΕΦΚΑ. Τα διαστήματα αυτά θεωρούνται ως ένας ενιαίος χρόνος ασφάλισης για κύρια σύνταξη.

Για τον παράλληλο χρόνο έως 31 Δεκεμβρίου του 2016 διατηρείται στο νέο καθεστώς η προσαύξηση 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς, όπως είχε για πρώτη φορά αποτυπωθεί στον νόμο Κατρούγκαλου.

Σύμφωνα με ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης, η οριοθέτηση του νέου καθεστώτος αναμένεται να ξεμπλοκάρει σταδιακά αιτήσεις για σύνταξη με παράλληλη ασφάλιση, καθώς η προσαύξηση της παράλληλης (0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς) δεν έχει καταστεί εφικτό να υπολογιστεί μετά το 2017 και τον νόμο Κατρούγκαλου, λόγω έλλειψης της ανάλογης μηχανογραφικής εφαρμογής.

Share This