Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως την Κυριακή 17 Μαΐου του 2020 θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (supportemployees.services.gov.gr) για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ επιπλέον 160.000 νέες ειδικές κατηγορίες εργαζομένων.

Οι νέες πληρωμές αφορούν σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες όπως: Οι οικοδόμοι που έλαβαν το δωρόσημο του Πάσχα 2020 καθώς και όσοι έλαβαν το εποχικό επίδομα ανεργίας το 2019 και ανήκουν μεταξύ άλλων στις εξής κατηγορίες επαγγελμάτων: λατόμοι, ασβεστοποιοί, σμυριδορύκτες Νάξου, δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, αγγειοπλάστες – κεραμοποιοί – πλινθοποιοί, μισθωτοί ναυπηγικής ζώνης, χορευτές, μουσικοί και τραγουδιστές –μέλη οικείου επαγγελματικού σωματείου, ηθοποιοί, ελεγκτές, ταμίες, ταξιθέτες και τεχνικοί κινηματογράφου και θεάτρου, χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών μηχανημάτων και μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου.

Επιπλέον επισημαίνεται πως η καταβολή των 800 ευρώ θα γίνει σε δύο φάσεις: 13 Μαΐου – 14 Μαΐου και 18 Μαΐου – 19 Μαΐου.

Share This